Fristad Norrköping

Norrköpings kommun är sedan mars 2014 medlem i det internationella nätverket ICORN (International Cities Of Refuge Network). Medlemskapet innebär att Norrköping är en fristad för författare och konstnärer som är utsatta för censur och/eller förföljelse på grund av sitt arbete.

Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete genom kontakt med nätverk inom stadens kulturliv, nationellt och internationellt.

Fristadsarbetet innebär dels att erbjuda skydd för en individ, dels att vi bidrar till att säkra yttrandefriheten globalt. 2015 välkomnades Norrköpings första fristadsgäst.

Norrköpings fristadsförfattare

I april 2018 anlände Supriti Dhar till Norrköping. Supriti är kommunens andra fristadsförfattare. Hon kommer från Bangladesh, är journalist och människorättsaktivist med fokus på kvinnors rättigheter, samt grundare och redaktör av den prisbelönta nyhetsportalen Women Chapter – towards a change.

Supriti har jobbat som journalist och redaktör i 20 år, både med text, radio (BBC Bangla) och tv. Hemsidan, som hon startade 2013, har beskrivits som en progressiv plattform med miljontals besökare. Women Chapter och Supritis journalistiska arbete har mottagit nationella och internationella priser för att ha skapat ett forum för kvinnors röster, men har också mottagit kritik från politiska och religiösa grupper som anser att hon är provokativ.

2018 – Supriti Dhar, Bangladesh

2015 – 2017 Babak Salimizadeh, Iran

ICORN

ICORN (International Cities Of Refuge Network) är ett internationellt nätverk av städer och regioner med syfte att skydda och främja författare och konstnärer som är i fara. På ICORNs hemsida finns mer information bland annat en förteckning över anslutna fristäder och fristadsförfattare och samarbetet med Internationella PEN i val av författare.

I Sverige är Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna. För att underlätta det konkreta arbetet ute i kommunerna har Kulturrådet initierat en handbok, som behandlar fristadsarbetets olika aspekter.

Kontakt

Sofia Larsson
Bibliotekarie och fristadssamordnare

Kultur- och fritidskontoret

Charlotte Jörgenson Ericson
Handläggare och fristadssamordnare

Idrott, kultur och fritid