Kolmårdsgrannarna

Hösten 2012 startade ett samarbete för utveckling av den funktionella regionen i Södermanland och Östergötland. De samverkande kommunerna kallar sig Kolmårdsgrannarna och samarbetet har resulterat i flera konkreta resultat. Samverkan kring ökad turtäthet inom kollektivtrafiken och ett mer enhetligt biljettsystem över länsgränsen är ett exempel, utbildningsområdet med ett ungdomsgymnasium för samtliga utbildningsprogram är ett annat.

Den 25 september 2012 undertecknade kommunstyrelsens ordförande från Norrköping, Finspång, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Oxelösund en avsiktsförklaring för att utveckla samarbetet med att möta medborgarnas behov.

Samarbetet syftar till att bättre möta medborgarnas önskemål och behov, men också till att kommunerna tillsammans ska kunna bidra till en växande storstadsregion. Samverkansområdena växlar över tiden men har bland annat varit särskilt inriktat på kollektivtrafik, pendling, översiktsplanering, bredband, utbildning och arbetsmarknad, gymnasiesamverkan och infrastrukturplanering.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping