Faktablad för stadsdelar, större tätorter på landsbygden samt delområden på landsbygden för tidigare år

Områdesfaktabladen visar en indelning av Norrköping i 60 delområden som består av stadsdelar, större tätorter utanför centralorten samt delområden på landsbygden. Bilden nedan på sidan visar stadsdelindelningen i centrala delen av Norrköping. 

Större bild på en karta som visar stadsdelar inom Norrköpings tätort.