Summeringsområden - större delområden inom Norrköping

Faktabladen redovisar tre större delområden: Norrköpings centralort, Norrköpings landsbygd och en summering av större tätorter i Norrköping.