Missledande information

I samband med val till Europaparlamentet kan missledande information spridas.

Missledande information kan till exempel vara felaktiga öppettider i vallokaler och rykten som försöker påverka förtroendet till valadministrationen och den demokratiska processen.

Läs mer om missledande information och källkritik på länken nedanför.

Källkritik (krisinformation.se)

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping