Om valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Europaparlamentet äger rum vart femte år. Då har du som röstberättigad möjlighet att påverka vilka politiska partier och ledamöter som ska ha möjligheten att delta och fatta besluten i Europaparlamentet och därmed ska företräda dig. Din röst är viktig för att påverka Europaparlamentets framtid och därmed också Sveriges framtid.

Kommunens roll

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val och folkomröstningar.

I Norrköpings kommun är valnämnden (politiker) ansvarig lokal myndighet för valet och ett valkansli (tjänstemän) som verkställer valnämndens beslut. Till sin hjälp har valnämnden omkring 700 engagerade valarbetare som möjliggör det svenska valsystemet.

Länsstyrelsen Östergötland

  • Länsstyrelsen Östergötland är den regionala myndighet som ansvarar för att dela in länet i valkretsar, utfärda nya röstkort, och rapportera in röstresultatet till valmyndigeten. Vid ett EU- val administrerar Länsstyrelsen röstlängden för de röstberättigade.

Mer om Länsstyrelsen Östergötlands roll i valet 2024 läser du genom länken nedanför.

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Bli röstmottagare till EU-valet 2024

Är du intresserad av att vara röstmottagare i valet till Europaparlamentet i Norrköpings kommun?

Nu söker vi engagerade röstmottagare som kan vara med och arbeta under valdagen. Som röstmottagare är du med och främjar den demokratiska rättigheten att rösta. Vi söker dig som har ett intresse av att träffa nya människor och finnas tillhands för de som behöver extra stöd och hjälp. Du blir en del av valets ansikte utåt och ska bidra till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Här kan du läsa mer och ansöka

Frågor och svar

Vilka partier du kan rösta på samt var och när du kan rösta kan du hitta här:

Här hittar du vallokaler i Norrköping:

Både vid röstning i vallokal på valdagen och under förtidsröstningen måste du kunna styrka din identitet. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

  • Visa legitimation till exempel: id-kort, körkort, Pass eller Freja eID.
  • Vara känd av röstmottagaren som kan intyga din identitet.
  • Någon annan person som intygar din identitet. Personen som intygar måste ha egen ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

Du kan brevrösta genom att skicka din röst med posten från utlandet från och med den 25 april. För att göra detta behöver du ett brevröstningsmaterial som du enklast beställer på Valmyndighetens webbplats eller på telefonnumret: 020-825 825. Du kan även hämta brevröstningsmaterial på en ambassad eller konsulat.

Du kan förtidsrösta från utlandet tidigaste den 16 maj 2024. Det går inte att rösta utomlands på valdagen den 9 juni.

Om du har förtidsröstat kan du ångra din röst genom att ångerrösta. Du gör detta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Har du redan röstat i vallokal på valdagen går det inte att ångra din röst.

Din rösträtt är kopplad till din folkbokföringsadress på kvalifikationsdagen, den 12 augusti. Det är även till den adressen som ditt röstkort skickas.

Om du inte får ditt röstkort kan du beställa ett dubblettröstkort, genom att besöka kommunens kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 eller något av våra röstningslokaler(förtidsröstningslokal).

Kan du inte ta dig till vallokalen som din gamla adress tillhör kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i valfri röstningslokal (förtidsröstningslokal) i hela landet till och med valdagen.

Om du gör en flyttanmälan till Skatteverket senast den 11 augusti bör Länsstyrelsen kunna göra rättelse i röstlängd.

Du som har en funktionsnedsättning eller av annan anledning inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer med dig bakom skärmen och hjälper dig med de steg du behöver hjälp med. Röstmottagare har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du röstat på.

Du får även ta hjälp av någon annan person, till exempel ledsagare eller personlig assistent. Om någon annan hjälper dig att rösta kommer en röstmottagare alltid erbjuda sig att hjälpa dig istället för den som följer med dig. Det är alltid upp till dig att välja om du vill ha hjälp och vem som ska hjälpa dig.

Mer information om hjälp vid röstning i lokal

Tillgänglighet

Alla röstningslokaler och vallokaler i Norrköping är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. På vissa ställen behöver du använda hiss eller en annan ingång än huvudentrén om du har svårt att passera trappor eller smala gångar. På dessa platser är det skyltat.

I varje lokal finns det en låg valskärm med en stol intill, som kan nyttjas av dig som exempelvis sitter i rullstol, är kortväxt eller som vill sitta ner och rösta.

Om du inte kan ta dig till en vallokal och inte har någon som kan agera bud åt dig, kan du få hjälp att rösta av ambulerande röstmottagare. Den ambulerande röstmottagaren kommer till dig och kan ta emot din röst.

Röstmottagaren tar med sig valsedlar och allt som behövs för att du ska kunna rösta. Om du inte har ett röstkort kan röstmottagaren även ta med detta men du behöver meddela detta när du bokar.

Bokning

För att boka ringer du detta nummer: 072-465 93 08.

Bokningen öppnar den 24 augusti och stänger den 11 september 16:00. Du och den ambulerande röstmottagaren kommer överens om när de ska komma hem till dig. Boka gärna så tidigt som möjligt, då kan det vara enklare att få den besökstid som du önskar.

Om du saknar ett röstkort måste du ringa minst en dag i förväg för att vi ska kunna ta med ett nytt till dig.

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping