Naturreservat

Det finns 54 naturreservat i Norrköpings kommun. Kommunen är förvaltare för 13 naturreservat och de övriga ansvarar Länsstyrelsen i Östergötland för.

På länsstyrelsen Östergötlands webbplats hittar du information om samtliga naturreservat i Norrköping.

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Här hittar du information om de 13 naturreservat som kommunen har hand om.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping