Badplatser

Det finns 22 badplatser som kommunen har hand om. Vi undersöker botten på de flesta av badplatserna under försommaren men kan inte garantera att det inte finns föremål som kan orsaka skada i eller vid vattnet.

Hundar får inte vistas på de kommunala badplatserna och man får inte längre röka på allmän plats.

Hitta badplatser på naturkartan.se

Hur är vattenkvaliten?

Vi tar vattenprover på flera av badplatserna. Resultatet av proverna hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Se vattenprover på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Kommunens badplatser

Vägbeskrivning:

Beläget i Arkösund, 55 km från Norrköping centrum. Väg 209 mot Arkösund. I Arkösund följ skyltning Badholmarna.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 200 p-platser.

Övrigt:

Havsbad, möjlighet att bada från en liten sandstrand eller från klippor. Tillgång till toaletter i servicebyggnad 400 meter från badet. Affär och restaurang inom gångavstånd.

Vägbeskrivning:

Beläget i Kolmården, 25 km från Norrköping centrum. First
Camp ansvarar för denna badplats. E4 mot Stockholm, följ skyltarna mot Kolmårdens Djurpark, till campingen First Camp i Sandviken.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 70 p-platser.

Övrigt:

Havsbad, barnvänligt, långgrunt med sand- och stenbotten, bryggor. Servering och toaletter finns i anslutning till campingen.

Vägbeskrivning:

Beläget vid Simonstorp, cirka 25 km från Norrköping centrum. Väg 55 mot Katrineholm, ta av mot Simonstorp, följ Rodgavägen cirka 400 meter.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 20 p-platser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, sandstrand, sten- och sandbotten, bryggor, omklädningsrum och torrdass.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av Strömsfors, 22 km från Norrköping centrum. E4 mot Stockholm, vid trafikplats Strömsfors ta av mot Krokek/Kolmårdens Djurpark. Efter 300 m, ta av mot Stavsjö. Efter cirka en kilometer ta av till vänster mot Böksjön. Efter 200 meter är det skyltat badplats.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 30 p-platser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, sandbotten, ej långgrunt. Uppehållsytorna kring badet består av sand. Bryggor, torrdass och omklädningsrum.

Telefon:

011-15 00 00

Vägbeskrivning:

Beläget öster om Hamnbron på norra sidan av Motala Ström.

Parkeringsmöjligheter:

Parkering sker på allmänna parkeringsplatser i närheten. Till exempel på Södra Kajen, Slottsgatan eller Norra Promenaden.

Övrigt:

Obevakat utomhusbad med orenat vatten från Motala ström. Badplatsområdet är öppet mellan den 6 juli och 29 august, alla dagar mellan klockan 09:00–18:00. Två bassänger, varav den ena är utrustad med tillgänglighetsanpassad ramp. Grunt och barnanpassat strandbad i anslutning till Varvsparken. Bad är enbart tillåtet i bassänger och strandbad. I Motala Ström råder badförbud.

Toalett finns i närliggande Varvsparken. Omklädningsmöjligheter finns ej.

Inre hamnens badplatsområde

Telefon:

011-15 29 93

Webbplats:

www.medley.se/centralbadet

Vägbeskrivning:

Beläget vid korsningen Södra Promenaden/E22.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 110 parkeringsplatser, två handikapp-platser.

Övrigt:

Inomhus-, utomhus- och äventyrsbad. Här finns även
möjlighet till gym, gruppträning och relax. Stora grönytor vid
utomhusbadet. För öppettider och priser, se webbsidan.

Vägbeskrivning:

Beläget vid havsviken Slätbaken, 25 km från Norrköping centrum. Väg E22 mot Söderköping, vid Tingstads kyrka tag vänster mot Tåby, i Tåby tag vänster mot Östra Husby. Vid Fristad tag höger mot Å, fortsätt ca 5 km, tag höger mot Ljuskön och Lundby. Följ sedan skyltning mot badplatsen.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 20 parkeringsplatser.

Övrigt:

Havsbad, barnvänligt friluftsbad, sandstrand, brygga, gräsmatta, torrdass och omklädningsrum.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av bostadsområdet Navestad. Åk mot Navestad. Ta av mot Ensjön/Åselstad, följ Åselstadsvägen och Gullvivevägen, se skyltning badplats.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 30 parkeringsplatser, en handikapp-plats.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, sandbotten, bryggor, toaletter och omklädningsrum.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av Åby, 15 km från Norrköping centrum. E55 norrut. Därefter genom Åby centrum mot Torshag. Sväng höger in på Konsumvägen, följ därefter Gamla Stockholmsvägen cirka 1,3 km. Skylt mot badet – Lönnvägen.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 50 parkeringsplatser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, sten och sandbotten, bryggor, torrdass och omklädningsrum.

Telefon:

011-15 00 00

Vägbeskrivning:

Beläget vid Riksvägen på norra sidan av Himmelstalund.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 100 parkeringsplatser, fyra handikapp-platser.

Övrigt:

Gratis utomhusbad. Öppet 6 juni till och med 1 september, måndag–söndag klockan 07.00–19.00, bassängerna stänger klockan 18.30. 50-meters bassäng och stora gräsytor. Omklädningsrum, toaletter, barnvänligt och servering.

Himmelstalundsbadet

Vägbeskrivning:

Beläget utanför Arkösund, 55 km från Norrköping centrum. Tio minuters båtfärd från Arkösund. Väg 209 mot Arkösund till stora bryggan.

Övrigt:

Havsbad. Möjlighet att bada från en liten sandstrand eller från klippor. Torrdass.

Vägbeskrivning:

Beläget vid Kvarsebo, 40 km från Norrköping centrum. E4 mot Stockholm till trafikplats Strömsfors, följ skyltarna mot Kolmårdens djurpark, åk förbi djurparken mot Kvarsebo. Åk Kvarsebovägen mot hamnen.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 30 parkeringsplatser.

Övrigt:

Havsbad, barnvänligt, långgrunt med sten- och sandbotten, uppehållsytorna kring badet består av gräs och sand. Bryggor och toaletter.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av Strömsfors, 25 km från Norrköping centrum. E4 mot Stockholm vid trafikplats Strömsfors, ta av mot Krokek/Kolmårdens Djurpark. Efter 300 meter, ta av mot Stavsjö. Efter cirka 1 km ta av till vänster mot Böksjön. Följ vägen till dess slut cirka 3 km till parkeringsplats.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 40 parkeringsplatser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, långgrunt, sand- och stenbotten. Uppehållsytorna kring badet består av gräs, sand och klippor. Torrdass.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av Jursla, Åby, 9 km från Norrköping centrum. Väg 55 mot Katrineholm. Sväng av mot Åby, sväng vänster mot Jursla. Följ Jurslavägen och Lillsjövägen, fortsätt till fots på skogsstigen vid vägens slut.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 25 parkeringsplatser.

Övrigt:

Liten skogssjö omgärdad av klippor och sandstrand, barnvänligt, bryggor och torrdass. Lång backe att gå från hållplatsen.

Vägbeskrivning:

Beläget i Lindö, 3 km från Norrköping centrum. Bil och cykelväg, Lindövägen mot Abborreberg till Lindö IP.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 15 parkeringsplatser.

Övrigt:

Bråviken, havsbad, barnvänligt, långgrunt med sandbotten. Uppehållsytorna kring badet består av gräs och sand. Vid Abborrebergs Vandrarhem finns servering och motionsspår. Toaletter.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av Skärblacka, 20 km från Norrköping centrum. E4 söderut till trafikplats Klinga. Ta av mot Skärblacka, följ Skärblackavägen genom samhället och förbi bruken, se skylt camping/bad.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 75 parkeringsplatser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, sandbotten, brygga, toaletter. Uppehållsytorna kring badet består av gräs, sand och klippor. campingplats. Stora grönområden för olika aktiviteter. Grillförbud på hela badområdet.

Vägbeskrivning:

Beläget i Arkösund, 55 km från Norrköping centrum. Väg 209 mot Arkösund, i Arkösund se skylt Nordanskog.

Parkeringsmöjligheter:

40 parkeringsplatser.

Övrigt:

Havsbad, barnvänligt, långgrunt, sandbotten, bryggor. Uppehållsytorna kring badet består av gräs och sand.

Vägbeskrivning:

Beläget vid Slätbakens norra strand på Vikbolandet, 35 km från Norrköpings centrum. Väg 209 mot Arkösund. Efter cirka 11 km sväng av mot Stegeborg. Följ skyltarna mot Stegeborg. Badet ligger vid Stegeborgsgården, camping och lägergård.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 50 parkeringsplatser.

Övrigt:

Havsbad, barnvänligt, långgrunt, sandbotten. Toaletter, omklädningshytter, tillgänglighetsbryggor och HWC-toaletter.

Vägbeskrivning:

Beläget vid Svärtinge, 12 km från Norrköping centrum. Väg 51 mot Finspång. Ta av mot Svärtinge, följ Finspångsvägen, se skylt badplats.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 70 p-platser, fyra handikapplatser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, långgrunt, sand- och stenbotten, handikapptoalett.

Vägbeskrivning:

Beläget i närheten av Åby, 22 km från Norrköping centrum. Väg 55 mot Katrineholm. Avfart vid skylt ”Sörsjön–Näkna”.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 100 p-platser, två handikapplatser.

Övrigt:

Insjöbad, barnvänligt, långgrunt, sandbotten, bryggor, toaletter, kiosk, servering och tillgänglighetsramp.

Vägbeskrivning:

Beläget i Arkösund, 55 km från Norrköping centrum. Väg 209 mot Arkösund, i Arkösund åk fram till hotellet och sväng in på vägen Världens ände. Följ skyltning Sköldvik.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 70 parkeringsplatser.

Övrigt:

Havsbad, barnvänligt, långgrunt, sandstrand, toaletter och servering.

Vägbeskrivning:

Beläget i Kolmården nordväst om Åby. Väg 55 mot Katrineholm. Strax efter Åby finns en skyltad avtagsväg mot Hultsbruk till vänster. Håll sedan rakt fram tills du kommer fram till badplatsparkeringen.

Parkeringsmöjligheter:

Cirka 80 parkeringsplatser.

Övrigt:

Insjöbad vid naturområde, kuperat med möjlighet till klättring och vandring. Torrdass och tillgänglighetsramp finns.

Badplatser som går att nå med buss

  • Glan i Svärtinge (Skarsättersbadet och Tingsbrötsbadet). Buss 410, hållplats Skarsätter eller Tingsbröten.
  • Bråviken (Lindö strand). Buss 11, hållplats Däckmansgatan.

Glottern i Åby (Kajen). Buss 12, hållplats Torshag.

  • Ensjön i Åselstad (Grönviksbadet). Spårvagn 2, hållplats Kvarnberget.

  • Lillsjön i Jursla. Buss 12, hållplats Lillsjövägen.

  • Glottern i Åby (Gransjönäsbadet). Buss 11
  • (hållplats Ättetorpsvägen) eller 12 (hållplats Sågarebacken).

  • Badholmarna i Arkösund. Buss 440, hållplats Arkösund 3.

Tidtabeller och biljettinformation finns på ostgotatrafiken.se

På Östgötatrafikens webbplats kan du också läsa om Närtrafik – hur du kan resa med kollektivtrafiken om avståndet till närmaste hållplats är längre än två kilometer.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00