Fiska

I Norrköpings kommun finns det möjlighet att fiska med handredskap både i city och i Skärgården. Det finns fria fiskevatten i skärgården, Bråviken och södra Sörsjön. Det fria fisket omfattar inte fiske med nät, trolling och dragrodd.

Broschyren Fiska i Norrköping Pdf, 2.8 MB.

Cityfiske i Norrköping

Platser för fiske på visit.norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping