Koloniområden och odlingslotter

Det finns tre koloniområden i Norrköping där du kan äga ett mindre hus på 30 kvadratmeter med arrenderad trädgård. I Skarptorp, Fyrby och Pryssgården.

Odlingsområden i Norrköping finns i Berga, Charlottenborg, Engelholm, Ensjön, Gustavberg, Kättsätter, Lagersberg, Rosenborg, Ingelsta och Ättetorp (Åby). Där kan du arrendera en trädgård på 100 - 200 kvadratmeter.

Är du intresserad av att arrendera en koloni- eller odlingslott, hör av dig till ordföranden i den förening du vill ha en lott i.

Stadsodling

Anvisade platser för stadsodling i Norrköpings kommun är

  • Plankgatan
  • Vasaparken

All odling sker i pallkragar och odlingsjorden ska separeras från underlaget med markduk. Ansökan kan göras för max 12 månader i taget och upplåtelser för stadsodling löper ut senast 31 oktober varje år.

Fyrby

Laila Kellgren
Telefon: 0709-18 37 99

Pryssgården

Synnöve Helander
Telefon: 0707-49 66 46

Skarptorp

Inger Pettersson
Telefon: 011-13 36 20

Berga

Anita Olsson
Telefon: 0702-96 58 29

Charlottenborg

Eva Dahlstedt
Telefon: 070-576 78 02

Engelholm

Marie Andersson
Telefon: 070-159 21 92
E-post: engelholmlott@gmail.com

Ensjön

Keriakoss Ballo
Telefon: 0722-98 60 17

Gustavsberg

Wadih Iskander
Telefon: 0739-22 68 51

Ingelsta

Lars-Åke Kalm
Telefon: 0708-76 95 17

Kättsätter

Eva Nordström
Telefon: 070-776 04 46

Lagersberg

Karl-Göran Karlsson
Telefon: 070-5110194

Rosenborg

Marie Doverhagen
Telefon: 0763-18 34 21
E-post: rosenborgsodlingslotter@gmail.com

Ättetorp (Åby)

Oda Flarup
Telefon: 0768-55 13 45
E-post: mammaoda@hotmail.com

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00