Film och nya medier

Norrköping är en filmvänlig stad som starkt bidrar till utvecklingen av närings- och kulturlivet. Här finns ett stort antal produktionsbolag och filmarbetare inom film och TV vid sidan om en rik filmkultur. Från Norrköping kommer berättelser som ses över hela världen.
Visualiseringscenter riktar sig till näringsliv, skola, forskning och allmänhet. På Visit Norrköping hittar du mer information kring film, biografer och andra mötesplatser för film.

Cnema

Cnema har tre biosalonger där du kan se film från olika delar av världen. Här finns också kommunens filmverksamhet och mediepedagogiska verksamhet.

Cnema

Norrköpings filmfond

Norrköping är en filmvänlig stad och bidrar till produktion och utveckling av svensk film och tv. Från Norrköping kommer berättelser som ses över hela världen. Här kan du läsa mer om kompetens, inspelningsplatser, service och stöd som går att söka från Norrköpings filmfond.

Norrköpings filmfond

Visualiseringscenter C

En mötesplats för visualisering. Centret riktar sig till näringsliv, skola, forskning och allmänhet. Här kan du se filmer, gå på utställningar och evenemang.

Visualiseringscenter