Norrköpings stadsmuseum

Norrköpings stadsmuseem är ett museum med uppdrag att förvalta, vårda och förmedla det lokala kulturarvet.

Program, utställningar, öppettider och kontaktinformation hittar du på Norrköpings stadsmuseums webbplats.

Norrköpings stadsmuseums webbplats