Stad i ljus

I Norrköping har vi jobbat med vinterljus sedan 1990. Vi kallar vår vinterbelysning för Stad i ljus. Initiativtagare var dåvarande stadsträdgårdsmästare Lars Hågbrant och först ut var ljusslingor i träden.

Idag har Norrköping cirka 150 träd dekorerade med ljusslingor eller annan hängande dekoration. Dessutom finns cirka 55 andra ljusinstallationer runt om i staden.

Alla vinterljus tänds till första advent. Julbelysningarna får lysa till tjugondag Knut och övriga belysningar är tända till sista februari.

Under vintern 2022/2023 kommer belysningarna att till stor del vara släckta mellan klockan 01 och 06 för att bidra till minskad elförbrukning med tanke på den rådande energisituationen.

Norrköping Light Festival
På en bro står två personer. Runt dem går en lysande cirkel som skiftar i olika färger. 

Konstverket Circel of life nedanför Bergsbrogården vid Stadsmuseet. Foto: Peter Holgersson

Utöver stadens vanliga vinterbelysning kan du även uppleva Norrköping Light Festival som skapas i regi av Norrköpings kommun tillsammans med det lokala näringslivet och lokala kreatörer.

Läs mer om Norrköping Light Festival:
visit.norrkoping.se

Carl Johans park, delfinfontänen
En fontän i snölandskap, smyckad med ljusslingor som illustrerar hur vattnet i fontänen rinner. 

Fontänen, som är från 1877, ligger i parkens norra del och är ett välkomnande blickfång såväl sommar som vintertid när man kommer ut från stationshuset vid resecentrum. Ljusinstallationen följer fontänens vattenfall och är specialgjord för platsen.

Folkparken
En upplyst svan i dammen i Folkparken.

Svanen är Östergötlands landskapsdjur och i dammen i Folkparken simmar en upplyst svan. Svanen väntar tillökning vintern 2020.

Foto: Cecilia Rylander, samhällsbyggnadskontoret.

Gamlebro, kastanjen
Ett träd är upplyst av ljusslingor. Bredvid syns Louise De Geer-hallen, blåa ljusbollar lyser upp strömmen innan det når ett upplyst vattenfall. 

Kastanjen som står bredvid Gamlebro fick ny belysning 2012. Belysningen sitter fast med hjälp av gummiband som gör att trädet kan växa obehindrat.

Hamnbron
På en bro syns två tomtar gjorda av gran som sitter i en upplyst hydda, även den gjord av gran. Längs med bron finns flera andra ljuskällor, snöflingor med mera.

Hamnbron har haft sin nuvarande belysningen sedan 2012. Här kan du se ljuskoner i mitten av bron och snöflingor som glimmar ovanför trafiken. Dekorationerna i vägens mittrefug varierar år från år. Räckena är klädda med ljusdraperier.

Hamnbron, gamla hamnkranen
I den gamla hamnkranen hänger en kristallkrona.

I hemmet hänger man kristallkronan i det finaste rummet, i Norrköping hänger vi våra kristallkronor i Industrilandskapet och i den gamla hamnkranen vid Hamnbron. Kristallkronan är gjord av en ljusslang som är monterad på ljuskronans metallställning.

Foto: Cecilia Rylander, samhällsbyggnadskontoret.

Hamngatan
Träden längs med strömmen är klädda i ljusslingor. 

På Hamngatan längs med Motala ström finns ljusslingor i 17 träd som syns både från Saltängsbron och Norra Kajen. Ljusspelet speglar sig i vattnet och blir en vacker del av nattljuset längs Strömmen.

Holmbrogränd, kristallkronor
I en gränd hänger två lysande kristallkronor. 

I hemmet hänger man kristallkronan i det finaste rummet, i Norrköping hänger vi våra kristallkronor i Industrilandskapet och i den gamla hamnkranen vid Hamnbron. Kristallkronorna som hänger i gränden utanför Stadsmuseet är gjorda av en ljusslang som är monterad på ljuskronans metallställning.

Hörsalsparken
Fyra granar står upplysta i parken. 

Sedan vintern 2015 pryds Hörsalsparken av ljusgranar. Granarna lyser i ett kallvitt ljus och är 3,7 meter höga. Fem stycken är utplacerade på Hörsalsparkens scener.

Industrilandskapet, vattenfallet
Ett vattenfall är upplyst i flera olika färger.
  • Från skymning till klockan 21.00 visas ett färgskådespel varje hel- och halvtimme mellan vecka 40 till 16.
  • Vattenfallet fick sin belysning till millennieskiftet.
  • Ljusdesigner Mikael Hallbert har skapat installationen.
  • I gången som går runt huset sitter 14 stycken färgkanoner som visar skådespelet.
Industrilandskapet, Värmekyrkan
Fyra stora skorstenar på en industrihus är ljussatta som adventsljus. 

Första advent tänds världens största adventsljusstake på Värmekyrkan. Ljusen består av Värmekyrkans fyra skorstenar som toppas av varsin ställning med segeldukstält som blir ljusets låga. Lågorna är 3,5 m höga.

Värmekyrkans kortsida lyses upp av fyra gobostrålkastare som skickar en projicering mot fasaden. Mönstret byts ut efter olika evenemang och högtider under året.

Fyra stora skorstenar på en industribyggnad är ljussatta som adventsljus. Industribyggnaden är upplyst med ett stjärnmönster. Framför finns en folkmassa bland upplysta julgranar.

Belysning på Värmekyrkans gavel. Foto: Ida Ling Flanagan

Ingelstarondellen
En rondell med flera ljusslingor som sluter upp i mitten av en cirkel och formar en rund pyramid. 

2014 fick Ingelstarondellen sin smyckning med ljusslingor i form av en ljuspyramid.

Refvens grund, Katalpa
På en snötäckt mark står ett upplyst träd med ljusslingor.

Katalpa eller Trumpetträd (Catalpa bignonioides) är en art i familjen katalpaväxter och hos oss i Norrköping är den vackert belyst.

Resecentrum
Ett träd, smyckat med ljusslingor, står framför ett stationshus. 

Linden är klädd sedan 2014 men har varit klädd i ljusslingor även tidigare. Linden har en vacker krona och ljuset lyser upp platsen vid bankomaten.

Rondellen Lindövägen/Söderleden
Upplysta vargar i rondellen Lindövägen/Söderleden.

Sedan 2018 pryds rondellen vid Lindövägen/Söderleden av två upplysta vargar.

Foto: Cecilia Rylander, samhällsbyggnadskontoret.

Saltängsbron
En bro dekorerad med  diverse olika ljusinstallationer.

Saltängsbron fick sin nuvarande installation 2012. Här finns belysning som lyser upp fackverken som toppas med snöflingor. Utmed brons räcken finns ljusdraperier.

S:t Olai kyrkogatan
I en all'e hänger det lysande bollar uppe i trädkronorna. 

S:t Olai kyrkogata smyckas med guldbollar som hänger i den gamla lindallén bakom S:t Olai kyrka.

Söder tull
I ett träd hänger lysande snöflingor.

Söder tull smyckas av snöflingor i träden.

En stor julgran klädd med lysande julkulor, ljusslingor och en lysande stjärna högst upp.

Utanför Konstmuseet står en av våra fina julgranar.

Fotograf

Alla bilder, där inget annat anges, är tagna av fotograf Peter Holgersson, Runpix AB.