Hundrastgårdar

I Norrköping finns 15 hundrastgårdar där hundar kan springa fritt. I hundrastgårdarna får hundarna vara okopplade. I parker är det förbjudet att ha hundar okopplade enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Att tänka på i hundrastgården

För att hundrastgården ska vara en bra och trygg plats för dig och din hund finns det några saker att tänka lite extra på:

  • Innan du släpper in din hund, fråga gärna övriga ägare om det är okej.
  • Hundrastgården är till för alla. Dela på tiden i inhägnaden så att alla kan och hinner använda hundrastgården.
  • Plocka alltid upp efter din hund.
  • Använd inga hundleksaker när det är flera hundar i inhägnaden. Det kan uppstå slagsmål vid konkurrens om leksakerna.
  • Håll uppsikt över din hund. Finns det barn i inhägnaden kan de skadas när större hundar leker.
  • Om din hund löper, är sjuk eller aggressiv får den inte vara i rastgården.

Karta över hundrastgårdar i Norrköping

I flera av Norrköpings parker och gångstråk kan du promenera eller motionera med din hund om den är kopplad. På 25 platser har kommunen satt upp ställ med gratis hundpåsar så du kan städa upp efter din hund.

Karta över hållare för hundpåsar i Norrköping

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Relaterat