Holmtorpsparkens lekplats

Foto från Holmtorpsparken

Här hälsar den snälla draken välkommen och inbjuder dig till att gunga, klättra, spela fotboll och åka pulka. Du hittar lekparken i Björkalund strax söder om Vrinnevisjukhuset.

Här finns höga klättertorn av trä, pulkabacke, kikare, gungor, lekkojor, snurrkopp, gungdjur, talrör, sandlåda och en fotbollsplan. Packa gärna med dig lite fika för här finns det flera sköna soffor och bänkbord. De fina stockarna som ligger runt lekytorna är från några av lindarna som växt i Östra promenaden.

Tillgängligt i Holmtorpsparken:

  • Tillgänglighetsanpassad lekplats: Ja, gummiasfalt under delar av lekplatsen, sandbakbord och kompisgunga, snurrkopp.
  • Café, kiosk, restaurang: Nej.
  • Grillplats: Nej.
  • Parkering: Längs intilliggande gator.
  • Kollektivtrafik: Busslinje 470, hållplats Talludden, cirka 600 meter.
  • Toalett: En tillfällig toalett finns utställd sommartid (maj-september). Här hittar du en karta till andra toaletter i närheten:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Såhär jobbar vi med våra lekplatser

Lekplatserna kontrolleras minst en gång i veckan. Varje år säkerhetsbesiktigas lekplatserna av en extern, certifierad besiktningsperson.

De lekplatser/lekmiljöer som du ser på kartbilden här ovanför är kommunens lekplatser. Resterande lekplatser i kommunen tillhör olika vägföreningar, alternativt ägs av olika fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar.

Öppna kartan i ett eget fönster:

Kommunala lekplatser i Norrköping

Vid planering av nybyggnation och ombyggnad av lekmiljöer arbetar Norrköpings kommun efter en politiskt beslutad riktlinje för lekmiljöer. Kommun ska planera, renovera och bygga varierade, säkra och tillgängliga lekmiljöer inom 300 meter från barns bostäder. Satsningar på lekmiljöer prioriteras där det bor flest barn, där de sociala behoven är störst och/eller där tillgången på kvalitativa lekmiljöer är lägst. Utöver de lekmiljöer som finansieras av samhällsplaneringsnämndens budget (för närvarande 1-2 ny- eller ombyggnationer per år) byggs också nya lekmiljöer i områden där det byggs nya bostäder.

Läs mer här:
Riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer Pdf, 639.1 kB.

Ser du trasiga lekredskap, nedskräpning, klotter eller något annat problem, felanmäl det här:
Felanmälan

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat

Adress:
Holmtorpsvägen, Björkalund

GPS-koordinater:
6491435.107, 568418.447