Pryssgårdsparkens lekplats

Foto på Pryssgårdsparken.

Är ni ute efter en lekplats i Norrköping där ni kan spendera hela dagen? Då bör ni besöka Pryssgårdsparken, ett 1,3 km långt parkstråk där det finns mycket att uppleva. Parken erbjuder allt från hinderbana till klätterställningar, rutschkanor, karusell, roliga djurfigurer och fotbollsmål.

I parken finns också en stor grill omgiven av sittplatser i form av trästockar för den grillsugna familjen! Det finns även en belyst motionsslinga där man kan ta en mysig promenad eller joggingrunda, och även en hinderbana som kan användas som ett enklare utegym.

I Pryssgårdsparken finns två lekmiljöer, vid kolonilotterna finns utmaningar för de lite mindre barnen medan längre österut, vid Herdegatan, finns bland annat en hinderbana och en stor rutschkana. Rutschkanan finns på kullen som vintertid också blir en uppskattad pulkabacke. Missa inte heller att upptäcka stigen genom skogsdungen, kanske kan du bygga en koja här?

Tillgängligt i Pryssgårdsparken:

Tillgänglighetsanpassad lekplats: Ja flera lekredskap; karusell, kompisgunga och sandlek med tillgängligt sandbakbord. Delar av lekplatsen har framkomliga material som konstgräs under gungorna och stenmjölsytor.

  • Café, kiosk, restaurang: Nej.
  • Grillplats: Ja, vid Herdegatan.
  • Parkering: Längs Norrgårdsvägen eller Herdegatan.
  • Kollektivtrafik: Spårvagn linje 2 mot Fridvalla stannar längs Finspångsvägen.
  • Toalett: Nej. Här hittar du karta till andra toaletter i närheten:

Såhär jobbar vi med våra lekplatser

Lekplatserna kontrolleras minst en gång i veckan. Varje år säkerhetsbesiktigas lekplatserna av en extern, certifierad besiktningsperson.

De lekplatser/lekmiljöer som du ser på kartbilden här ovanför är kommunens lekplatser. Resterande lekplatser i kommunen tillhör olika vägföreningar, alternativt ägs av olika fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar.

Öppna kartan i ett eget fönster:

Kommunala lekplatser i Norrköping

Vid planering av nybyggnation och ombyggnad av lekmiljöer arbetar Norrköpings kommun efter en politiskt beslutad riktlinje för lekmiljöer. Kommun ska planera, renovera och bygga varierade, säkra och tillgängliga lekmiljöer inom 300 meter från barns bostäder. Satsningar på lekmiljöer prioriteras där det bor flest barn, där de sociala behoven är störst och/eller där tillgången på kvalitativa lekmiljöer är lägst. Utöver de lekmiljöer som finansieras av samhällsplaneringsnämndens budget (för närvarande 1-2 ny- eller ombyggnationer per år) byggs också nya lekmiljöer i områden där det byggs nya bostäder.

Läs mer här:
Riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer Pdf, 639.1 kB.

Ser du trasiga lekredskap, nedskräpning, klotter eller något annat problem, felanmäl det här:
Felanmälan

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat

Adress:
Vid Herdegatan

GPS-koordinater:
58.608275, 16.133680