Vasaparkens lekplats

Foto från Vasaparken

Norrköpings stadspark Vasaparken ligger i centrala Norrköping utmed Södra Promenaden. Under sommaren kan du se soldyrkande besökare på filtar och barn som leker på lekplatsen eller badar i plaskdammen. Under sommaren erbjuder Norrköpings fritidsgårdar gratis pyssel och aktiviteter nästan varje dag.

I Vasaparken finns en stor lekmiljö med ett spännande landskap av kullar med roliga rutschkanor, ett stort klätternät, massor med gungor, cykelkarusell, supernova med mera. Det finns också spännande gångar genom buskagen och fina djur att klättra på.

Tillgängligt i Vasaparken:

  • Tillgänglighetsanpassad lekplats: Ja delvis, stora delar med gummiasfalt som underlag, det finns en gunga med hög rygg där det går att fästa (eget) bälte.
  • Café, kiosk, restaurang: Ja, sommartid i parkhuset invid lekplatsen.
  • Grillplats: Nej.
  • Parkering: Ja, Spiralens parkering, Kristinagatan cirka 300 meter från lekplatsen.
  • Kollektivtrafik: Buss till hållplats Stortorget, cirka 250 meter. Eller buss eller spårvagn till Södertull, cirka 500 meter.
  • Toalett: Ja, centralt i parken och sommartid i Parkhuset invid lekplatsen. 
  • Aktivitetsbox: Ja. Här kan du för tio kronor i timmen hyra till exempel ett kubbspel via Piffl. Läs mer om hur du använder aktivitetsboxen här:
    Piffl (piffl.se)

Såhär jobbar vi med våra lekplatser

Lekplatserna kontrolleras minst en gång i veckan. Varje år säkerhetsbesiktigas lekplatserna av en extern, certifierad besiktningsperson.

De lekplatser/lekmiljöer som du ser på kartbilden här ovanför är kommunens lekplatser. Resterande lekplatser i kommunen tillhör olika vägföreningar, alternativt ägs av olika fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar.

Öppna kartan i ett eget fönster:

Kommunala lekplatser i Norrköping

Vid planering av nybyggnation och ombyggnad av lekmiljöer arbetar Norrköpings kommun efter en politiskt beslutad riktlinje för lekmiljöer. Kommun ska planera, renovera och bygga varierade, säkra och tillgängliga lekmiljöer inom 300 meter från barns bostäder. Satsningar på lekmiljöer prioriteras där det bor flest barn, där de sociala behoven är störst och/eller där tillgången på kvalitativa lekmiljöer är lägst. Utöver de lekmiljöer som finansieras av samhällsplaneringsnämndens budget (för närvarande 1-2 ny- eller ombyggnationer per år) byggs också nya lekmiljöer i områden där det byggs nya bostäder.

Läs mer här:
Riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer Pdf, 639.1 kB.

Ser du trasiga lekredskap, nedskräpning, klotter eller något annat problem, felanmäl det här:
Felanmälan

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat

Adress:
Wadströmsgatan 1

GPS-koordinater:
58.583677, 16.194849