Vilbergsparkens lekplats

Bild från Vilbergsparken

Parken har funnits länge men återinvigdes juni 2022. Parken förnyades för att göra den bättre och roligare för fler men också för att klimatanpassa den. Med hjälp av dike och damm så renas och fördröjs nu dagvattnet i området. I parken finns lekmiljö, basketplan, fotbollsplan, parkour, utegym med mera.

Det finns ett nytt område för naturlek, där stenar, stockar och växter skapar möjligheter till kojbygge, kurragömma, balanslekar och mycket mer.

Sedan tidigare finns en stor och populär lekmiljö med mycket rolig lek som passar de lite äldre barnen med linbana, en klätterbana, klätterpyramid, studsmatta och volträcke. Det finns också sand och vattenlek, flera olika typer av gungor inklusive babygunga.

Ett skärmtak ger väderskydd åt picknickborden. Grillmöjlighet finns.

Tillgängligt i Vilbergsparken:

  • Tillgänglighetsanpassad lekplats: Ja, sandlek, kompisgunga, studsmatta.
  • Café, kiosk, restaurang: Ja, i Vilbergens centrum, direkt norr om parken.
  • Grillplats: Ja.
  • Parkering: Ja, vid Vilbergen centrum, direkt norr om parken.
  • Kollektivtrafik: Busslinje 12 och 13, hållplats Topasen, cirka 400 meter.
  • Toalett: En tillfällig toalett finns utställd sommartid (maj-september). finns det tillfälliga toaletter utställda Här hittar du karta till andra toaletter i närheten:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Såhär jobbar vi med våra lekplatser

Lekplatserna kontrolleras minst en gång i veckan. Varje år säkerhetsbesiktigas lekplatserna av en extern, certifierad besiktningsperson.

De lekplatser/lekmiljöer som du ser på kartbilden här ovanför är kommunens lekplatser. Resterande lekplatser i kommunen tillhör olika vägföreningar, alternativt ägs av olika fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar.

Öppna kartan i ett eget fönster:

Kommunala lekplatser i Norrköping

Vid planering av nybyggnation och ombyggnad av lekmiljöer arbetar Norrköpings kommun efter en politiskt beslutad riktlinje för lekmiljöer. Kommun ska planera, renovera och bygga varierade, säkra och tillgängliga lekmiljöer inom 300 meter från barns bostäder. Satsningar på lekmiljöer prioriteras där det bor flest barn, där de sociala behoven är störst och/eller där tillgången på kvalitativa lekmiljöer är lägst. Utöver de lekmiljöer som finansieras av samhällsplaneringsnämndens budget (för närvarande 1-2 ny- eller ombyggnationer per år) byggs också nya lekmiljöer i områden där det byggs nya bostäder.

Läs mer här:
Riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer Pdf, 639.1 kB.

Ser du trasiga lekredskap, nedskräpning, klotter eller något annat problem, felanmäl det här:
Felanmälan

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat

Adress:
Valstorpsvägen 37

GPS-koordinater:
58.570073, 16.172538