Himmelstalundsparken

Himmelstalundsparken

Himmelstalund är ett område med en lång historia, vilket inte minst syns på de många hällristningarna i området. Idag är den södra sidan ett centrum för idrott och på den norra sidan finns de stora öppna gräsytorna.

Himmelstalundsfältet erbjuder en upplevelse att röra sig igenom det stora öppna landskapsrummet som sträcker ut sig längs Motala ström. Himmelstalundsfältet ger möjlighet till många olika evenemang, sport och aktiviteter allt från fotbollsspel till picknick. På vintern dras ett 2 km långt skidspår med belysning runt stora delar av spåret. Det intilliggande skogsområdet erbjuder ett belyst motionsspår och möjlighet att spela minigolf.

Centralt på fältet finns en fornlämningsmiljö med bland annat ett av landets mest omfattande hällristningsområden från bronsåldern. Området är tillgänglighetsanpassat med träbryggor och informationsskyltar om hällristningarna.

Vid Motala ström finns sittplatser med utsikt över vattnet, bryggor att bada från, möjlighet till fiske och en Aqua golf anläggning. Himmelstalundsbadet med utomhussimbassänger ligger i områdets södra del.

I Himmelstalundsparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Ja, sommartid vid Himmelstalundsbadet
  • Lekplats: Nej
  • Grillplats: Nej
  • Kollektivtrafik: Buss 410, 412 till hållplats Hagagatan, ca 800 meter från parken
  • Parkering: Ja, vid Himmelstalundsbadet längs Riksvägen
  • Toalett: Nej. Här hittar du karta till offentliga toaletter i Norrköping:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat