Hörsalsparken

Foto på Hörsalsparken

Hörsalsparken ligger belägen mitt i stadens centrum längs Drottninggatan. Här kan man ta en paus och njuta av vackra perennplanteringar och porlande vatten. Eller varför inte hålla ett tal från en av de små scenerna!

I Hörsalsparken finns sittplatser och miniscener, perennplanteringar, fontäner och en trappa ner mot Gamla torget med vattenspeglar. Infällda mellan perennplanteringarna finns långa, sågade stockar som fungerar som insektshotell.

Hörsalsparken är ritad av Joakim Malmquist AQ Arkitekter. 2015 tilldelades parken Sienapriset för dess landskapsarkitektur.

I Hörsalsparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: längs närliggande Drottninggatan och Knäppingsborg
  • Lekplats: Nej
  • Grillplats: Nej
  • Kollektivtrafik: Spårvagn linje 3, hållplats Hörsalsparken
  • Parkering: Ja, parkeringshuset Ankaret finns ca 180 meter från parken på Kristinagatan
  • Toalett: Nej. Här hittar du karta till offentliga toaletter i Norrköping:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

I Hörsalsparken låg tidigare Sankt Johannes kyrka som var en av Norrköpings medeltida kyrkor. Den omtalas i skrift första gången 1417 men avbildningar som hittats pekar snarare mot en datering till 1100-talet eller kanske 1200-talet. Den medeltida kyrkan revs slutligen efter flera bränder år 1787 och en ny byggdes upp. I början av 1900-talet byggdes kyrkan om till konsert- och föreläsningssal, och då blev även kyrkogården istället parkmark.

I och med ombyggnaden av parken har det gjorts en omfattande arkeologisk dokumentation i samband med markarbetena. Anledningen till det är att det här området är en del av Norrköpings medeltida fornlämning som är lagskyddad.

Inom parkens område har det konstaterats att det finns mer än 100 gravar från olika tidsperioder, huvudsakligen är de från 1600- och 1700-talen. Några av dessa har varit tvungna att tas bort och de andra har kunnat bevaras och ligger kvar på sin plats.

Tanken med trappan är att den ska kunna rymma många människor och det ska vara möjligt att stanna upp och prata med dem som man möter. Under trappan fann man under utgrävningarna rester av gamla murar, som troligtvis en gång i tiden har omgärdat den gamla kyrkogården och kyrkan. Dessa murar har bevarats och på så vis kunnat integreras i gestaltningen. De utgör nu ett spännande titthål in i Norrköpings historia.

De upphöjda växtbäddarna som är utförda i rostfritt stål är ett tydligt nytt tillägg. Gestaltningen av planteringslådorna, som utgör stommen för det gröna, har sprungit ur platsens historia som begravningsplats och mönstret som gravarna utgjort. Anledningen till att de är upphöjda är de historiska lager som låg väldigt grunt under markytan. Genom stålkaren blev planteringarna så flexibla att de kunde anpassas på plats allt eftersom arkeologerna såg vilket djup som var OK att schakta. Även utbredningen justerades mycket på grund av lämningar i ytan som inte fick röras.

Växtmaterialet i parken är omsorgsfullt utvalt för att ge en lång blomning långt in på hösten. I växtbäddarna samsas gammeldags perenner med rosor och vårlök. Låga, stramt klippta buxboms- och idegranshäckar agerar som fond till perennerna.

Owe Pellsjös skulpturgrupp Gycklaren, giganten och jonglören är en 3 meter hög skulptur i brons och stål. Konstnären inspirerades av gestalter ur Commedia dell´arte, och skapade figurer med anknytning till marknadsgyckel och folkliga legender.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat