Kanonparken

Foto på Kanonparken

Kanonparken, ritad av AJ arkitekter, bildar en grönskande entré till den nya stadsdelen Inre hamnen. Kanonparken blir en förlängning av promenadstråket längs Motala ströms norra kaj. Besökaren känner väl av områdets industri och hamnhistoria samtidigt som de kan njuta av färg- och formstarka planteringar, bevarade träd och många sittplatser.

Parkens nya belysning har historiska armaturer och tjärade trästolpar som skapar såväl trygghet som bidrar starkt till parkens starka karaktär.

För den som har bråttom är det en upplevelse att bara ta cykelvägen på hamnbrons östra sida, längs Packhusgatan och cykla mellan vajande prydnadsgräs och under lönnarnas lövverk.

I Kanonparken finns:

  • Café, kiosk, restaurang: Nej, finns längs närliggande Saltängsgatan.
  • Lekplats: Nej.
  • Grillplats: Nej.
  • Kollektivtrafik: Tåg, buss, spårvagn till Norrköpings resecentrum, cirka 700 meter bort.
  • Parkering: Ja, längs Saltängsgatan väster om parken.
  • Toalett: Nej.
  • Här hittar du karta till offentliga toaletter i Norrköping:

Offentliga toaletter i Norrköping, karta

Kanontorget var tidigare upplagsplats för kanoner från Finspångs bruk som skulle skeppas ut från Norrköpings hamn. Bruket var i 300 år landets största kanongjuteri och verksamheten pågick fram till 1911.

Ett tema i utformningen var att återvinna element från platsen. Bland annat består trappan ner från hamnbron av stenfundament från den gamla gasklockan, från det tidigare gasverket som fanns på platsen 1851-1988. De gamla delarna har också använts till murar och sittplatser som ger en historisk känsla till parken. Nere vid vattnet finns en av de gamla hamnkranarna bevarad.

I gångstråk mellan träden och gräsytorna finns ett mönster av 64 betongpentagoner, där ingen är den andra lik. De skapar ett pärlband av ytor med plats för parkbänkar och sittpentagoner.

Mycket kraft har lagts på att bevara de fina gamla träden som finns i området genom växtbäddsrenovering där kompakt och näringsfattig jord sugits bort och täckts med kolblandat makadam. Tidningar har lagts ut och ny planteringsjord påförts för att få perenner och buskar att trivas under de gamla träden. Nu, några år senare, har de nya planteringarna utvecklats väl och de gamla träden mår bättre.

För att erbjuda variation över årstiderna och många olika sinnesupplevelser har parken kompletterats med nya träd med vårblomning, vacker höstfärg och vintergrönska. Trädarter såsom körsbär, gulblommig kastanj, magnolia, lönn, ask, svarttall med flera finns i parken. Under träden växer tusentals perenner och buskar och på de svarttjärade träspaljéerna slingrar klätterväxter.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat