Grytstorget

Foto Grytstorget

Grytstorget är platsen för den folkkära statyn av författaren Moa Martinson. Platsen kompletterades 2018 med ett bryggdäck som i ett led att skapa fler platser för möten och vistelse i Industrilandskapet.

Bryggdäcket har en solfjäderlik form, i syfte att erbjuda informella sittplatser och hängytor i olika riktningar för såväl lunchhäng som att njuta av kvällssolen över Motala ström. Torget har ett vågmönster i svart smågatsten.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping