Synpunkter och klagomål

Vi vill ge dig den bästa hjälp och service som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker är fel, eller vad vi behöver förbättra. Vi tar gärna emot dina synpunkter, beröm eller klagomål om verksamheterna inom kultur- och fritidskontoret. Dina synpunkter, beröm eller klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla verksamheten. Våra verksamheter är enheten anläggningar och uthyrning, enheten kultur, event och fritid, Cnema, Kulturskolan, Norrköpings stadsbibliotek, Norrköpings konstmuseum, Norrköpings stadsmuseum.
Du kan höra av dig till oss på kultur- och fritidskontoret på något av följande sätt:

  • Fyll i ett enkelt formulär för synpunkter, beröm, tips eller klagomål som du hittar här.
  • Ring till kontaktcenter på 011-15 00 00.
  • Skicka e-post till oss på kultur.fritid@norrkoping.se.
  • Skriv till kultur- och fritidsnämnden på adress: Kultur- och fritidsnämnden, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping. Du behöver inte sätta på något frimärke.

Vi tar hand om dina synpunkter, beröm eller klagomål inom två vardagar. Sedan utreder vi och svarar inom 14 dagar.
Du behöver inte tala om vem du är, men om du väljer att vara anonym kan det bli svårare för oss att utreda vad som har hänt om vi inte kan ställa följdfrågor och vi kan inte heller ge dig något svar. Självklart tar vi hand om dina synpunkter även om du väljer att vara anonym.