Digitala verktyg som stöd

Som elev i Norrköpings kommun har du tillgång till olika digitala lärverktyg. Digitala verktyg har vi alla nytta av att använda vid olika tillfällen. Här hittar du information om digitala verktyg, studieteknik och länkar till sidor där du kan lära dig mer.

Varför är det bra med digitala verktyg?

Oavsett om du har lätt eller svårt i skolan är det bra att använda digitala verktyg. När du blir van att använda dina digitala lärverktyg så kan de hjälpa dig till ett bättre lärande genom att:

  • det sparar på din energi och din tid
  • det blir enklare att visa vad du kan
  • det ger dig fler möjligheter att lära och förstå.

Verktyg för att plugga

Mera tips