Blanketter från elevhälsan

Här hittar du information om hur det går till när elevhälsan skickar blanketter till dig som vårdnadshavare.

Elevhälsan i Norrköpings kommun använder journalsystemet Prorenata. Via det systemet kan du som vårdnadshavare ta emot och svara på blanketter som skickas till dig från skolans elevhälsa. Det sker digitalt genom det som kallas för Elevhälsans webbportal i Prorenata.

Du kan få blanketter digitalt då elevhälsan på ditt barns skola behöver ditt godkännande. Det kan till exempel handla om:

  • När elevhälsan behöver hämta in hälsouppgifter eller journaler
  • När elevhälsan behöver ditt samtycke till exempelvis vaccination, kontakt med logoped eller psykologutredning.
  • När en ny blankett har skickats från elevhälsan får du ett e-postmeddelande från Norrköpings kommun. I rubriken står att du har en digital blankett från ditt barns skola som du behöver fylla i.
  • Logga in i Elevhälsans webbportal i Prorenata genom inloggningslänken som finns i e-postmeddelandet. Du loggar in med hjälp av Bank-ID.
  • Fyll i blanketten och klicka på Skicka.
  • Ibland behöver båda vårdnadshavarna svara. Blanketten hanteras inte förrän båda vårdnadshavarna signerat med Bank-ID. När den ena vårdnadshavaren signerat får den andra vårdnadshavaren ett meddelande om att svar behöver bekräftas. Detta gäller inte för dig som har enskild vårdnad.

För att du ska få utskicken från ditt barns skola behöver vi ha rätt kontaktuppgifter till dig. Du ändrar dina kontaktuppgifter i appen IST Home Skola.

Om Skatteverket har beslutat att ge dig och ditt barn skyddade personuppgifter hanteras inte dina ärenden digitalt. Då får du istället blanketter i pappersform från elevhälsan på ditt barns skola.

Om du har några frågor kring innehållet i blanketten eller inte håller med de svar som den andre vårdnadshavaren redan lämnat, ska du i första hand ta kontakt med elevhälsan på din skola.

Om du inte har möjlighet att svara på blanketten med hjälp av bank-id ska du i första hand ta kontakt med elevhälsan på ditt barns skola.

Kontakt
Centrala barn- och elevhälsan

S:t Persgatan 95, våning 4