Försäkring och skadeanmälan

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring. Avtalet gäller till och med 31 december 2024.

Försäkringens omfattning

Elever 0-20 år

Försäkringen omfattar barn och ungdomar 0-20 år som går i skola i Norrköpings kommun, såväl kommunala som fristående skolor (förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt gymnasie­skola och anpassad gymnasieskola). Den gäller även för barn och ungdomar 0-20 år som är folkbokförda i Norrköpings kommun och som går i skola i annan kommun. Försäkringen gäller dygnet runt, under tiden eleverna är på förskolan/skolan och under fritiden.

Elever i kommunal vuxenutbildning

Försäkringen omfattar elever i kommunal vuxenutbildning under verksamhetstid. Med verksamhetstid menas att försäkringen gäller under ordinarie verksamhet samt vid direkt resa till och från denna.

Övriga

Försäkringen omfattar även andra grupper enligt försäkringsbeskedet. Det kan skilja på om försäkringen endast gäller under verksamhetstid eller dygnet runt (även under fritid).

Mer information

För mer information om försäkrade grupper samt innehållet i försäkringen vänligen se försäkringsbeskedet.

Ersättning

Genom försäkringen kan du ha rätt till ersättning på grund av en olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Du kan få ersättning för bland annat läkekostnad, tandskadekostnad, resekostnader, skadade kläder och glasögon samt bestående besvär/invaliditet, vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt. För att du ska få ersättning måste skadan vara så pass allvarlig att läkarbehandling har krävts. Försäkringen gäller utan självrisk.

Om olyckan är framme

En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan varit så allvarlig att läkarbehandling krävts. Skadar du dig genom ett olycksfall ska du därför snarast

  • uppsöka läkare eller tandläkare.
  • spara alla kvitton i original.
  • anmäla skadan till Protector

Anmäl skada

Skadeanmälan görs av personen som är drabbad eller av dennes vårdnadshavare och anmäls till Protector Försäkring enligt:

Skadeanmälan

E-post: skador@protectorforsakring.se

Telefon: 08-410 637 00

Vid frågor om försäkringen eller skador kontakta Protector

E-post: skador@protectorforsakring.se

Telefon: 08-410 637 00

Webbplats: www.protectorforsakring.se

Adress: Protector Försäkring, Skador FE 50340, 832 82 Östersund

Olycksfallsskador som inträffat före den 1 jan 2019

Olycksfallsskador som inträffat före den 1 jan 2019 omfattas inte av den här försäkringen. De skadorna anmäls till tidigare försäkringsgivare Länsförsäkringar Östgöta.

Telefon: 013-29 06 70

E-post: personskador@lfostgota.se

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring omfattar inte ersättning vid sjukdomsfall. Det är därför en fördel att ha en egen privat barnförsäkring, vilken omfattar även sjukdom och ger oftast en högre ersättning. Ersättning för invaliditet och är kan du få från flera bolag, men observera att det inte samordnas automatiskt utan du måste själv kontakta de olika försäkringsbolagen.

Tidigare försäkringsbolag

Här hittar du information om tidigare försäkringsbolag som Norrköpings kommun samarbetat med.

Norrköpings kommun kollektiv olycksfallsförsäkring – tidigare försäkringsbolag Pdf, 328.5 kB.