Kränkande behandling och diskriminering

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du i första hand kontakta din eller ditt barns lärare eller mentor. I andra hand den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor för förskolan eller skolan.

Vad är kränkande behandling, trakasserier och diskriminering?

Nedsättande kommentarer, öknamn, förlöjligande och utfrysning är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Andra exempel är fysiskt våld och skadegörelse.

Diskriminering är när ett barns eller en elevs värdighet kränks genom handlingar som är kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Barnrättsombudet

Norrköpings kommun har ett barnrättsombud som stöttar rektorer och personal i förskolor och skolor i frågor som rör barnets rättigheter. Det kan handla om hur förskolan eller skolan ska arbeta för stoppa kränkningar eller hur man ska arbeta för att öka barns- och eleveras inflytande.

Barn, ungdomar och vårdnadshavare kan vända sig till barnrättsombudet för råd i frågor gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Kontakta barnrättsombudet

Om du som barn eller ungdom har frågor gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier så kan du kontakta Barnrättsombudet.

Kontakt

Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping