Vad är elevhälsan och vad kan du få hjälp med?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om elevhälsan som du kanske funderat på. Hos elevhälsan kan du möta kurator, sjuksköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

 • Elevhälsan är hela den organisation som finns på plats för att stötta och hjälpa dig som elev. All personal i Norrköpings skolor deltar på olika sätt i elevhälsoarbetet, och rektor har övergripande ansvar. På varje skola finns även ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare (syv). Sedan finns också den centrala elevhälsan som bidrar med extra kompetens och stöd till skolorna.
 • De som ingår i elevhälsoteamet är vana vid att hjälpa och stötta just unga som har problem eller olika frågor och funderingar.
 • Elevhälsan är till för alla elever. Vi inom elevhälsan arbetar för att alla elever ska må så bra som möjligt och för att de ska klara sina studiemål oavsett vad de har för förutsättningar.
 • Elevhälsan arbetar både genom förebyggande arbete som omfattar alla på skolan, men även som särskilt stöd till elever som söker kontakt.

 • Inga frågor är för små, det finns ingen nedre tröskel om vad du kan vända sig till elevhälsan för att prata om.
 • Inga frågor är heller för stora – det är aldrig för sent att be om hjälp.

 • På skolan finns kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare (syv).
 • Vi som jobbar på elevhälsan samarbetar, och du kan få samma sorts hjälp från flera av oss.

 • Ta kontakt på det sätt som passar dig bäst – kom förbi våra rum på plats i skolan, ring, smsa eller maila.
 • Du hittar kontaktuppgifter på din skolas webbsida.
 • Om du inte orkar eller vill kontakta oss själv kan du be en lärare att ta kontakt åt dig, eller kompis eller vårdnadshavare/förälder.
 • Föräldrar/vårdnadshavare kan också höra av sig och be om kontakt för sin ungdom.
 • För att ta reda på mer om hur det är på din skola kan du fråga din lärare eller läsa på skolans hemsida, där finns kontaktuppgifter och besökstider till elevhälsan på din skola.

 • Det första som händer är att vi tillsammans bokar en tid för att ses – ofta hittar man en tid inom den närmaste veckan.
 • Den du träffar är van att prata med unga som har olika funderingar och/eller problem. Du kan berätta och fråga vad du vill. Elevhälsan finns till för att hjälpa dig.
 • Första samtalet handlar om att lära känna dig som elev och vad du vill ha hjälp med. Du berättar själv så mycket du vill. Om du bill fortsätta kontakten skapar vi tillsammans en plan för hur vi ska fortsätta.
 • Ofta kan man ses under skoltid – antingen på en lektion, håltimme eller innan/efter skoldagen.
 • Om man behöver ta andra kontakter, till exempel med lärare eller för vidare remiss till vården, kan elevhälsan hjälpa till med det.
 • Vi har ett gemensamt ansvar i kontakten och bestämmer gemensamt hur den ska se ut men det är elevens takt som styr kontakten.

 • Elevhälsan jobbar alltid med dig som elev och diskuterar tillsammans fram vad som ska ske och hur.
 • Du har rätt att ringa anonymt och att träffa någon som jobbar på elevhälsan utan att dina lärare, föräldrar eller andra vårdnadshavare får veta det. De som jobbar där berättar inte för andra personer vad ni pratar om. De har så kallad tystnadsplikt.
 • Det finns några undantag kring anonymiteten. Fram tills att du fyller 18 år måste dina vårdnadshavare få veta om du till exempel ska utredas eller få särskild studiehjälp. Elevhälsan måste också berätta för dina vårdnadshavare, andra inom vården, eller socialtjänsten om de tror att du far illa på något sätt. Det är för att du ska få den hjälp du har rätt till.
 • Elevhälsan säger inget till dina vårdnadshavare om det kan göra din situation värre. Till exempel om du riskerar att bli hotad eller misshandlad hemma.
 • Är tystnadsplikten viktig för dig och/eller vill veta mer om hur den fungerar? Då kan du börja med att prata om det när du träffar någon inom elevhälsan.
 • Om du är orolig för en kompis/annan elev, kan du berätta om det för elevhälsan utan att din kompis/eleven får reda på att det är du som har berättat om din oro.

 • Om du är orolig för en kompis/annan elev, kan du berätta om det för elevhälsan utan att din kompis/eleven får reda på att det är du som har berättat om din oro.

 • Centrala elevhälsan har en övergripande funktion och bidrar med ytterligare kompetens i elevhälsoarbetet på skolorna.
 • På centrala barn- och elevhälsan finns teamledare, specialpedagog, psykolog, kurator med central funktion, samordnande logoped, samordnande skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskor tillhör också centrala barn- och elevhälsan men har sin arbetsplats på en eller flera skolor.

 • Enligt skollagen ska elever i Norrköpings skolor ha tillgång till elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och att stödja eleven i utvecklingen mot utbildningens mål.

När Elevhälsan har stängt kan du fortfarande få stöd på många olika platser. Här hittar du flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp:

Stöd för dig som är barn eller ungdom

Ung och mår dåligt – Hit kan du vända dig i Östergötland, Region Östergötland