Meddela förändring i verksamhet

Vid vissa förändringar inom huvudmannen eller verksamheten måste den enskilda aktören antingen informera myndigheten eller ansöka om godkännande.

Flicka leker med stora, färgglada byggklossar.

De flesta förändringarna kan du meddela utbildningsnämnden via e-tjänsten.

I vissa ärenden måste du lämna information om förändringen för att det ska vara korrekta uppgifter internt inom kommunen eller mot allmänheten.

Så här gör du för att meddela förändringar

Gäller förändringen inom ägar- och ledningskretsen ska du anmäla den till utbildningsnämnden i e-tjänsten inom en månad från att förändringen trätt i kraft. Den nya ägar- och ledningskretsen prövas mot skollagen och resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.

Anmäl förändringar inom ägar- och ledningskretsen för fristående förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem (e-tjänst)

Huvudmannen ska meddela aktuella kontaktuppgifter till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Förändringen prövas inte och inget beslut fattas.

Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet – ansökan (e-tjänst)

Vid förändring eller byte av lokaler ska huvudmannen anmäla detta till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Den nya lokalen eller bytet av lokal ska prövas och resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.

Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet – ansökan (e-tjänst)

Byte av huvudman kan till exempel gälla byte av bolagsform eller förvärv av annat bolag som tar över verksamheten.

Ändringen ska anmälas till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Den nya huvudmannen prövas mot skollagen och resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.

Nyetablering eller utökning av fristående förskola och/eller pedagogisk verksamhet – ansökan (e-tjänst)

Huvudmannen ska meddela uppgifter om ny rektor till utbildningsnämnden i e-tjänsten. Förändringen prövas inte och inget beslut fattas.

Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet – ansökan (e-tjänst)

Huvudmannen ska anmäla till utbildningskontoret vilken person som ska ha behörighet i IST. Anmälan görs i e-tjänsten. Genom e-tjänsten kan den behörige även ange vilken form av notiser som denne önskar att få från systemet.

Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet – ansökan (e-tjänst)

När förändringen är genomförd får den aktuella personen en bekräftelse per mejl.

Vid avveckling av en verksamhet ska ändringen anmälas till utbildningsnämnden via e-tjänsten. Utbildningsnämnden prövar avvecklingen, vilket resulterar i ett beslut från utbildningsnämnden.

Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet – ansökan (e-tjänst)

Vid övriga ärenden eller förändringar kontaktar du utbildningsnämndens tillsynsmyndighet via mejl:

tillsynsmyndighet.un@norrkoping.se

Kontakt
Utbildningsnämnden
Tillsynsmyndighet