Ansöka om ledighet

Här har vi sammanfattat information om ansökan om ledighet.

Ledighet från förskola och fritidshem anmäler du i IST Home skola och ledighet från grund- och gymnasieskola anöker du i Skola24.

Förskola och fritidshem

Ledighet från förskola och fritidshem anmäler du i appen IST Home skola.

Grund- och gymnasieskola

Ledighet från grund- och gymnasieskolan görs på Skola24-webben. Det kan tidigast göras i samband med skolstart höstterminen 2023.

Ansök om ledighet en månad i förväg. Enligt skollagen får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet, upp till tio läsdagar per läsår, för så kallade enskilda angelägenheter. Önskas längre ledighet än 10 dagar per läsår måste det finns synnerliga skäl för det.

Informationfilm om ledighetsansökan via Skola24-webben (YouTube)


Du ansöker om ledighet i e-tjänsten:

Ansöka om ledighet i skola (e-tjänsten)

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Mer information