Nya Smedbyskolan

Nya Smedbyskolan är en helt nybyggd F-6-skola i Smedby. Skolan startar upp inför höstterminen 2024 och kommer då ha två klasser i varje årskurs.

Möbleringen i klassrummen på Nya Smedbyskolan är flexibel, varje elev har ett eget bord som kan ställas om till par- eller gruppvis möblering. Klassrummen har heltäckningsmattor som ger en hög kvalité på ljudmiljön samt är bra ur hygiensynpunkt. Till varje klassrum finns ett grupprum och ett litet förråd. Skolan har genomgående ljusa väggar med inslag av träslaget björk och textila material med sobra färger som ger ett lugnt och harmoniskt intryck.

Varje klassrum har en interaktiv tavla som är 75” och till eleverna finns chrome books att tillgå under lektionstid.

Alla klasser i F-3 på Smedbyskolan deltar i den kommunala matematiksatsningen TRR-tänka, resonera och räkna. TRR är en beforskad undervisningsmodell som utvecklats vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Arbetet bygger på strukturerade matematiska aktiviteter där eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera och förklara sina tankegångar, men också möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna och förhålla sig till andras resonemang. Fokus ligger på att utveckla en god räkneförmåga.

På Smedbyskolans fritidshem arbetar vi kontinuerligt med läroplanen och de centrala delarna. Vi arbetar utifrån ett årshjul där vi fokuserar på alla delar i läroplanen under olika tidsperioder. I början av läsåret ligger fokus på att skapa relationer och trygghet då det är nyckeln till att skapa en bra verksamhet.

På Smedbyskolan jobbar vi på olika plan med trygghet. Skolans Trygghetsteam består av kurator och elevcoach. Exempel på främjande trygghetsarbete som vi gör på skolan är STAR (Språkbruk, trygghet, ansvar, respekt), Stopp min kropp, kompisgrupper, klassråd, elevråd och fritaråd. Vi arbetar förebyggande med bland annat rastvärdar och rastaktiviteter. Trygghetsarbetet följs upp genom att anlaysera trygghetsenkäter, som eleverna svarar på varje år. Skolan har ett väl förankrat arbete kring dokumentation och uppföljning av kränkningar.

Elevdemokrati är en naturlig del av verksamheten. Alla klasser representeras i elevrådet och fritidshemmet har fritaråd där bland annat trivsel och aktiviteter diskuteras.

I skolmatsalen serveras frukost, lunch och mellanmål och maten tillagas i kommunens tillagningskök. För att sätta lite guldkant på maten bakar skolköket ibland bröd och gör egen müsli.

Mer om Nya Smedbyskolan

Beskrivning: Helt nybyggd skola i Smedby

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Ellenor Lindroth
011-15 32 40

Skolans e-postadress
Skicka e-post

Hitta till Smedbyskolan