Parkskolan

Vi finns i bruksorten Skärblacka, 18 km utanför Norrköping. Skolan omges av fin natur som möjliggör naturvistelser och friluftsliv. Hos oss finns elever i förskoleklass till år 3 i skolan och på fritidshemmet.

På Parkskolan arbetar både skola och fritidshem tillsammans i 4 arbetslag, ett för varje årskurs. Behörigheten är hög och i arbetslagen arbetar alla pedagoger i nära samarbete kring årskursens alla elever. Det finns ett elevhälsoteam på skolan bestående av rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator.

Vår välutbildade och engagerade personal ser alla elever varje dag och försöker att på bästa sätt tillvarata deras möjligheter till utveckling och lärande.

Vår strävan är att arbeta strategiskt och långsiktigt med utvecklingsfrågor baserat på erfarenhet och aktuell forskning. Vårt mål är att alla barn ska känna framtidstro och lust att lära.

Alla elevers framgång

För att alla elever hos oss ska nå framgång ska följande ledstjärnor genomsyra vår verksamhet:

  • Positivt förhållningssätt
  • Trygga elever
  • Framgångsrik undervisning
  • Samverkan med vårdnadshavarna
  • Guldkant i vardagen

Hela enheten arbetar tillsammans för att skapa en trygg skola med hög måluppfyllelse och en god lärandemiljö. Delaktighet och inflytande genomsyrar verksamheterna.

Vi har tydlig lektionsstruktur och jobbar med kooperativt lärande, att träna elevernas samarbetsförmåga. I matematiken tar vår undervisning stöd i forskning kopplat till Nationellt Centrum för Matematik vid Göteborgs universitet.

Parkskolan har ett trygghetsteam som planerar och genomför gemensamma aktiviteter under året för ökad trygghet. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete i varje årskurs där ett språkbruksprojekt sker återkommande för att uppmärksamma eleverna på och stävja fula och kränkande ord och uttryck.

Önskar du ta del av skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering, kontaktar du aktuellt arbetslag eller skolassistenten.

Lättläst likabehandlingsplan Parkskolan Norrköpings kommun Pdf, 553.4 kB.

Mer om Parkskolan

Beskrivning:

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Anna Ljungemyr
073-020 19 00
011-15 53 50

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Skolassistent
011-15 53 58

Skolsköterska
011-15 64 24

Kurator
Skicka e-post
011-15 53 53
072-593 95 15

Kök
011-15 53 54

Avdelningarna
Äventyret: 073-853 16 01
Bersån: 073-853 16 05
Gläntan: 073-853 16 06
Ängen: 073-853 16 04

Hitta till Parkskolan