Smedbyskolan

Välkommen till Smedbyskolan! Skolan ligger i stadsdelen Smedby i Norrköping. Gamla skolan revs under 2018 och verksamheten är tillfälligt flyttad till paviljonger vilka ligger bredvid PreZero Arena. Vår temporära adress, är Svärmaregatan 12.

Mer information om byggprocessen hittar du under rubriken ”Bygget av nya Smedbyskolan”.

Smedbyskolan har behöriga pedagoger i alla klasser och på fritidshemmet. Pedagogerna arbetar med planering, utvärdering och dokumentation i syfte att följa elevens individuella kunskaper och utvecklingsområden.

Alla klasser i F-3 på Smedbyskolan deltar i den kommunala matematiksatsningen TRR-tänka, resonera och räkna. TRR är en beforskad undervisningsmodell som utvecklats vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Arbetet bygger på strukturerade matematiska aktiviteter där eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera och förklara sina tankegångar, men också möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna och förhålla sig till andras resonemang. Fokus ligger på att utveckla en god räkneförmåga.

På Smedbyskolans fritidshem arbetar vi kontinuerligt med läroplanen och de centrala delarna. Vi arbetar utifrån ett årshjul där vi fokuserar på alla delar i läroplanen under olika tidsperioder. I början av läsåret ligger fokus på att skapa relationer och trygghet då det är nyckeln till att skapa en bra verksamhet.

På Smedbyskolan jobbar vi på olika plan med trygghet. Skolans Trygghetsteam består av kurator och elevcoach. Exempel på främjande trygghetsarbete som vi gör på skolan är STAR (Språkbruk, trygghet, ansvar, respekt), Stopp min kropp, kompisgrupper, klassråd, elevråd och fritaråd. Vi arbetar förebyggande med bland annat rastvärdar och rastaktiviteter. Trygghetsarbetet följs upp genom att anlaysera trygghetsenkäter, som eleverna svarar på varje år. Skolan har ett väl förankrat arbete kring dokumentation och uppföljning av kränkningar.

Elevdemokrati är en naturlig del av verksamheten. Alla klasser representeras i elevrådet och fritidshemmet har fritaråd där bland annat trivsel och aktiviteter diskuteras.

På markplan finns fritidshemmet och förskoleklassens lokaler samt praktiska ämnesklassrum och skolbibliotek. På andra våningen finns klassrum för eleverna i år 1-3 och elevstödjande funktioner. Alla våra klassrum har en interaktiv tavla vilken pedagogerna använder i undervisningen. Undervisningen i idrott sker i en separat lokal, som ligger mellan skolan och PreZero Arena.

Skolan har tillgång till skog och natur, som används i den pedagogiska verksamheten. Under rasterna och på fritidshemmet används även konstgräsplanen på PreZero Arena.

I skolmatsalen serveras frukost, lunch och mellanmål och maten tillagas i kommunens tillagningskök. För att sätta lite guldkant på maten bakar skolköket ibland bröd och gör egen müsli.

Bygget av nya Smedbyskolan pågår. Den nya skolan förväntas stå helt klar under våren 2024. Den nya skolan byggs som en F-6 skola med två klasser i varje årskurs. Här kan du läsa mer om projektet och ta del av utskick.

Utbildningslokaler under utveckling - Smedby-Rambodal

Mer om Smedbyskolan

Beskrivning: TRR, fritidshem, Differentierad undervisning

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Ellenor Lindroth
011-15 32 40

Skolans e-postadress
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Om det är driftstörning i IST meddelar vårdnadshavare frånvaro (namn, klass, sjukdomsorsak) till fritidshem/ arbetslag via telefon/SMS.

Expedition
011-15 32 41

Skoladministratör
Ninva Cicek
011-15 32 41

Fritidshem/arbetslag
Tången: 072-517 45 76
Hammaren: 072-517 45 85
Städet: 072-517 45 86
Bälgen: 072-517 45 87

Kurator
Emilia Wahlgren
072-599 13 19

Skolsköterska
Annica Carlsson
073-020 25 66

Logoped
Sofie Andersson
073-020 16 70

Hitta till Smedbyskolan