Lovskola för årskurs 8 och 9

Här hittar du information om lovskola i kommunala grundskolor.

Lovskola sker i juni och erbjuds till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen i kommande årskurs. Det finns därmed en risk att eleverna inte blir behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskola erbjuds också till elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskolan är kommungemensam och arrangeras på en grundskola i kommunen.

Lovskola 2024

  • Årets sommarlovsskola genomförs 14 – 27 juni 2024 på Djäkneparksskolan i Norrköping. Då har eleverna möjlighet att välja ett av dessa ämnen; engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Under sommarlovsskolan har anmälda elever i årskurs 9 rätt att genomföra prövning för nytt slutbetyg.

Anmälan till lovskola

Anmälan till lovskola görs av elevens hemskola. När eleven har fått ett erbjudande om plats på lovskola behöver vårdnadshavare acceptera erbjudandet.

Frågor om lovskola

Om du har frågor om lovskola kontakta ditt barns mentor eller rektor.

Om lovskola

Lovskola är undervisning inom grundskolan som sker under lov eller avslutat läsår, och som inte är obligatorisk. Begreppet lovskola är reglerat i skollagen. Lovskola i juni ska omfatta sammanlagt minst 50 timmar och gäller både årskurs 8 och 9.

Läs mer om lovskola: Skolverket - Lovskola