Beräkna avstånd

En elev har rätt till skolskjuts med busskort eller särskild skolbuss när resvägen överstiger vissa avståndskrav.

Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan.

Avståndet mäts längs kommunens eget vägnät inklusive gång- och cykelvägar. Vissa vägsträckor som till exempel Söderleden och E4:an är uteslutna.

Vilken skola går du i?

Var bor du?


Visa avstånd

Beräknat avstånd till skola

till
är det $response.distance km

Skolskjutsregler

Eleven har rätt till skolskjuts med busskort eller särskild skolbuss när resvägen är minst:

Förskoleklass: 2 kilometer
Lågstadiet: 2 kilometer
Mellanstadiet: 3 kilometer
Högstadiet: 5 kilometer
Gymnasiet: 6 kilometer

Om du har frågor som rör skolskjuts och avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Du når oss via på telefon 011-15 00 00.