Gymnasieskola för nyanlända

Ungdomar i åldern 16-19 år som vill börja gymnasieskolan har rätt att gå på Språkintroduktion. Du som är asylsökande måste ha börjat utbildningen innan du fyller 18 år. För att anmäla skolstart kontaktar du Kontaktcenter.

Telefon:
011-15 00 00 (Kontaktcenter)

Besöksadress:
Rosen, Trädgårdsgatan 21

E-post:
norrkoping.kommun@norrkoping.se

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans introduktionsprogram och är en utbildning för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Efter anmälan om skolstart bli eleven inbjuden till ett mottagande samtal och sedan kartläggs elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter. Utifrån kartläggningen placeras eleven på aktuell skola där eleven, utöver svenska, har möjlighet att läsa grundskoleämnen och gymnasiekurser.

Studiehandledning och modersmålsundervisning

Nyanlända elever kan få innehållet i undervisningen förklarat på sitt modersmål. Det kallas för studiehandledning. Det är rektorn på din skola som beslutar om du har rätt till studiehandledning på ditt modersmål. Du har också möjlighet att läsa ditt modersmål när du studerar på gymnasieskolan.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping