Information om studenten

Här hittar du information om studenten 2022. Tider för gymnasieskolornas utspring och färdvägen för studentkortegen finns här. Det finns även viktig information till dig som ska framföra ett fordon i studentkortegen.

Årets studenter springer ut skolvis fredagen den 10 juni.

Studentfirande

Tider för utspring

Här finns tider för de kommunala skolornas utspring. För fristående skolor finns tiderna på respektive skolas webbsida.

Skola

Tid

Plats

Bråvallagymnasiet

13.00

Fältet Bråvalla

De Geergymnasiet

13.30 (Samhällsprogrammet och Hotell- och Turism)

14.30 (Humanistiska och Estetiska programmet)

Nygatan 68

Ebersteinska gymnasiet

14.00

Ebersteinskas skolgård, Linköpingsvägen 6

Hagagymnasiet

15.00

Hagagatan 36

Kungsgårdsgymnasiet

14.00

Kristinaskolan, Södra Promenaden 83

Norrköpings Lärlingsgymnasium

12.30

 Värmekyrkan

Bangers, fyrverkerier och brandsläckare under studenten

Det är inte tillåtet att använda bangers, fyrverkerier och brandsläckare under studentfirandet. Skolan har nolltolerans mot kränkningar. Studenten är ett tillfälle att fira och hylla studenterna. Om bangers eller fyrverkerier används eller någon form av kränkningar uppstår, har skolan rätt att avbryta studentfirandet och avvisa inblandade från området.

Studentbal

Studentbalen för de 3-åriga programmen genomförs den 3 juni på Louis De Geer Konsert & Kongress från kl. 16.00.

Studentbalen för gymnasiesärskolan genomförs den 19 maj i Lennings matsal.

Mösspåtagning

Mösspåtagning sker den 3 juni. Här hittar du tider för mösspåtagning för kommunala gymnasieskolor. Tider för fristående skolors mösspåtagning finns på respektive skolas webbsida.

  • Bråvallagymnasiet: Kl. 10.00
  • De Geergymnasiet: Kl. 10.00
  • Ebersteinska gymnasiet: Kl. 09.30
  • Hagagymnasiet: Kl. 10.00
  • Kungsgårdsgymnasiet: Kl. 8.15
  • Norrköpings Lärlingsgymnasium: Kl. 10.00

Färdväg för studentkortege

Här hittar du färdvägen för studentkortegen. Kortegevägen är öppen för studentflaken mellan klockan 13.30 och 17.00.

Ska du köra ett fordon i studentkortegen?

En godkänd kontroll av studentflaken är en förutsättning för att få delta i kortegen. Kontroll av studentflak sker på Himmelstalundshallens parkeringsplats 10 juni kl. 09.00-12.00. Förare och flakvärd ska ta med sig ID-handlingar samt fordonet som ska framföras. Kom i god tid så att du hinner ta dig till din students skola efter kontrollen.

Att tänka på

  • Viktigt att färdvägen följs så att säker färdväg kan upprätthållas, till exempel kopplat till de platser där lastbilarna kör under spårvägens högspänningsledningar.
  • Det är obligatoriskt att sitta ner vid övergångar där spårvägen korsar färdvägen till kortegevägen, t.ex. vid korsningen Kungsgatan/Nygatan.
  • Det är förbjudet att medföra studentplakat eller andra längre föremål på studentflaket (gäller under hela färden, så väl på väg till/från som under kortegevägen).

Mer information om studentflak

Studentflak och karnevalståg - Transportstyrelsen

Studentflak | Polismyndigheten (polisen.se)

Nattvandring under studentveckan

Under studentveckan finns nattvandrande personal från elevhälsan och Svenska kyrkan ute på stan. Nattvandrarna nås på följande telefonnummer:

Kommunala och fristående gymnasieskolor samverkar även med Polisen för att studentveckan ska bli trygg, säker och minnesvärd för alla elever.

Du som är anhörig

Du som anhörig kan bidra till ett ansvarsfullt studentfirande genom att prata med din ungdom om alkohol, droger och hur man är mot varandra. Gå gärna ut på stan under studentveckan om du har möjlighet. Det är bra om vi är många vuxna som finns där för våra ungdomar

Klockringning och flaggning för studenterna

Under studentveckan spelar rådhusklockorna och flaggor kommer vara hissade på Saltängsbron för att uppmärksamma årets studenter.

Mer information

Mer information finns på respektive gymnasieskolas webbsida.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping