Modersmålskurser på anpassad gymnasieskola

På anpassad gymnasieskola kan du läsa modersmål i form av modersmålskurser. Du måste aktivt söka en modersmålskurs. Det finns två kurser att välja mellan.

  • Modersmål 1
    100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper åk 9 eller motsvarande.
  • Modersmål 2
    100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.

Undervisning sker på din skola.

Modersmålsundervisningen följer den nationella ämnesplanen för modersmål. När kursen är avslutad sätts betyg som följer de nationella kunskapskraven.

Läs mer om ämnesplanen - Modersmål på Skolverkets hemsida

 

Du som elev behöver ha godkända kunskaper från anpassad grundskola eller motsvarande för att få läsa kursen Modersmål 1.

Nationellt minoritetsspråk

Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i kurserna i modersmål, även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du behöver ha goda kunskaper i språket.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping