Modersmålskurser på gymnasiet

På gymnasiet kan du läsa modersmål i form av modersmålskurser. Du måste aktivt söka en modersmålskurs. Det finns tre kurser att välja mellan.

 • Modersmål 1
  100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper åk 9 eller motsvarande.
 • Modersmål 2
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.
 • Modersmål – aktiv tvåspråkighet
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.

Modersmålsundervisningen följer den nationella ämnesplanen för modersmål. När kursen är avslutad sätts betyg som följer de nationella kunskapskraven.

Modersmål kan läsas som:

 • språkval
 • individuellt val
 • utökad kurs

Läs mer om ämnesplanen - Modersmål på Skolverkets hemsida


Vad krävs för att få läsa en modersmålskurs?

Du som elev behöver ha godkänt betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper för att få läsa kursen Modersmål 1.

En modersmålskurs erbjuds om minst fem behöriga elever i kommunen har anmält sig och om det finns en lämplig lärare.

Nationellt minoritetsspråk

Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i kurserna i modersmål, även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du behöver ha goda kunskaper i språket.

Undervisningstid

Undervisningstiden är 60-120 minuter per vecka beroende på antalet elever och den sker sen eftermiddag på någon gymnasieskola.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping