Modersmålskurser på gymnasiet

På gymnasiet kan du läsa modersmål i form av modersmålskurser. Du måste aktivt söka en modersmålskurs. Det finns tre kurser att välja mellan.

 • Modersmål 1
  100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper åk 9 eller motsvarande.
 • Modersmål 2
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.
 • Modersmål – aktiv tvåspråkighet
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.

Modersmålsundervisningen följer den nationella ämnesplanen för modersmål. När kursen är avslutad sätts betyg som följer de nationella kunskapskraven.

Modersmål kan läsas som:

 • språkval
 • individuellt val
 • utökad kurs

Läs mer om ämnesplanen - Modersmål på Skolverkets hemsida


Elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma
 • eleven har goda kunskaper i språket.
 • eleven inte läst modersmål i 7 år i grundskolan.
 • Elever som redan läst modersmål i 7 år har möjlighet att läsa modersmål som individuellt val eller istället för moderna språk

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen även om språket skulle sluta att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk hemma. Till skillnad från i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer måste eleven däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om:

 • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
 • eleven har goda kunskaper i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Undervisningstiden är 60-120 minuter per vecka beroende på antalet elever och den sker sen eftermiddag på någon gymnasieskola.

Elever som börjar årskurs 1 lämnar in ansökan vid terminsstart. Ansökan lämnas in till skolans expedition under första skolveckan.

Elever som börjar i årskurs 2 och 3 ansöker under vårterminen läsåret innan. Ansökan ska lämnas in till rektor senast 31 mars. Ansökningar som kommer senare än 31 mars garanteras inte plats. I mån av plats i en befintlig grupp kan en sen ansökan beviljas.

Om Centrum för flerspråkighet

I Norrköpings kommun organiseras mottagande av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet främst genom den centrala enheten Centrum för flerspråkighet.

Centrum för flerspråkighet tillhandahåller modersmålsundervisning för 2500 elever från årskurs 3 upp till gymnasiet och samarbetar med 70 grund- och gymnasieskolor. Det erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning i ca 35 olika språk.

Centrum för flerspråkighet erbjuder modersmål och studiehandledning till både kommunala skolor och till andra huvudmän.

Centrum för flerspråkighet är verksamma i Fenix-huset som ligger vid Södra Promenaden.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping