Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Utbildningsmässan

Besök utbildningsmässan den 6 mars 2024 och få inspiration kring fortsatta studier efter gymnasiet!

En glad tjej med mössa.

På utbildningsmässan möter du utställare från flera universitet, högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor. Du möter även arbetsgivare och organisationer som du kan ha nytta av i ditt studieval.

 • Tid och dag: 6 mars 2024 kl. 12.30-16.00
 • Plats: Campus Norrköping, Täppan, Bredgatan 46, med ingång mittemot huvudbyggnadens entré.

Utbildningsmässan arrangeras av Norrköpings kommun och är en mötesplats för inspiration runt fortsatta studier efter gymnasiet. Varmt välkommen till Utbildningsmässan!

Vem riktar sig mässan till?

Mässan är obligatorisk för gymnasieelever i årskurs 2 på Norrköpings kommunala gymnasieskolor samt några av våra fristående gymnasieskolor, som har schemalagda tider för besök på mässan och öppet hus.

Mässan är frivillig för elever i årskurs 1 och 3 på gymnasiet. Mässan vänder sig även till studerande på Komvux i Norrköping och är öppen för allmänheten. Vuxenstuderande samt gymnasieelever i årskurs 1 och 3 rekommenderas att besöka utbildningsmässan i slutet på dagen. Mässan är öppen till kl. 16.00.

Öppet hus på Linköpings universitet

Du har även möjlighet att besöka Linköpings universitet på Öppet hus - Campus Norrköping. Öppet hus genomförs på samma dag och i samma lokaler som utbildningsmässan.

Tematiska rundturer med snitslade banor på Campus Norrköping, med start och mål vid Täppan, erbjuds besökarna under dagen. Schema kommer finnas vid informationsdisken vid entrén.

Läs mer om Öppet hus på Linköpings universitet

Utställare

Listan uppdateras löpande.

Fysiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Region Östergötland

Fysiologiska klinikens uppdrag är att utföra funktionsundersökningar av hjärta, lungor och blodkärl. Den största gruppen är patienter med hjärt-, lung- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffel, hjärtklappning, andfåddhet, kärlkramp samt sjukdomar i blodkärl, såsom stroke eller TIA. Hos oss arbetar bland annat biomedicinska analytiker, specialistläkare och vårdadministratörer.

Fysiologiska klinikens webbsida

Läs mer om biomedicinsk analytiker

Läs mer om specialistläkare

Läs mer om vårdadministratörer

Försvarsmakten Helikopterflottiljen

Helikopterflottiljens uppgift är att förse Försvarsmakten med helikopterresurser som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. I Sverige är Helikopterflottiljen främst ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom hjälper flottiljen det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder och står i beredskap för att hjälpa polisen med transporter.

Helikopterflottiljens webbsida

Mer om jobb och utbildning inom Försvarsmakten

Polisen i Östergötland

Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Är du nyfiken på polisyrket? På utbildningsmässan möter du medarbetare från Polisområde Östergötland!

Polisen i Östergötlands webbsida

Läs mer om polisyrket

Röntgenavdelningen, Vrinnevisjukhuset, Region Östergötland

Röntgensjuksköterska - Egen utbildning inom radiografi, som kombinerar patientomhändertagande med högteknologi.

Röntgensklinikens webbsida

Läs mer om röntgensjuksköterska

Visual Sweden

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här!

Visual Swedens webbsida

Vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun

Vårt uppdrag är att göra livet bättre för andra människor, och det gör vi - varje dag! Här får du stor variation i arbetet och möjlighet till kompetensutveckling. Det är bra arbetstider, både för dig som vill jobba dag eller kväll och natt. Möt vård- och omsorgskontorets yrkesambassadörer på utbildningsmässan.

Läs mer om arbete inom vård- och omsorg i Norrköpings kommun

Läs mer om yrken inom vård och omsorg

Skoolie

Chatta med din digitala SYV! Din digitala SYV finns tillgänglig när som helst för att bolla idéer, ambitioner, och mål med dina studier. Bolla dina utbildningsidéer med din AI SYV. Skoolies AI SYV hjälper dig utforska dina utbildningsalternativ och diskutera dina möjligheter. Vet inte du vad du vill göra? Ingen fara! AI SYV hjälper dig hitta utbildningar baserat på intressen, ambitioner, och akademisk nivå.

Skoolies webbsida

Studentbostäder i Norden

Studentbostäder på flera orter i Sverige.

Studentbostäder i Nordens webbsida

Vägledningscentrum

Är du minst 20 år, bor i och är folkbokförd i Norrköpings kommun. Kan du få hjälp med studie- och yrkesvägledning oavsett dina tidigare erfarenheter av arbete eller studier. Det spelar ingen roll om du har arbete idag eller om du är arbetssökande. Prata med våra studie- och yrkesvägledare så får du svar på dina frågor.

Vägledningscentrums webbsida


Förslag på frågor att ställa till utställare

Här hittar du förslag på frågor som du kan ställa till utställare för att få en bra bild av skolan och utbildningen.

 • Kan du berätta lite om utbildningen hos er?
 • Vad kan man arbeta med efter att man gått utbildningen?
 • Är det viktigt att man är speciellt bra i något för att klara den här utbildningen?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut efter utbildningen?
 • Varför ska man läsa denna utbildning just hos er?
 • Hur ser era kontakter med arbetslivet och kommande arbetsgivare ut?
 • Ingår det praktik i utbildningen?
 • Har ni gjort uppföljningar som visar var era tidigare studenter fått jobb och hur snabbt?
 • Hur många lärarledda undervisningstimmar per vecka har utbildningen?
 • Är det möjligt att delta i ett utbyte utomlands om man läser denna utbildning?
 • Har ni många avhopp – om ja varför?
 • Hur ser det ut med stöd om man får svårigheter med studierna?
 • Är utbildningen godkänd för studiemedel från CSN?
 • Varför ska jag välja att läsa den här utbildningen hos er?
 • Hur ser det ut med kursavgifter och andra kostnader?
 • Hur ska jag tänka runt finansieringen av mina studier? – Kan jag få svenska studiemedel? Några stipendier att rekommendera?
 • Hur kommer den här utbildningen att räknas om jag kanske vill plugga vidare i Sverige när jag kommer hem?
 • Om jag utbildar mig inom ett yrke – hur ser det då ut med yrkesutövning här i Sverige?
 • Hur skulle du beskriva ditt jobb/din bransch?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut inom ditt yrke/bransch?
 • Hur hamnade du på jobbet du har idag?
 • Vilken utbildning har du läst?
 • Hur ser karriärmöjligheterna ut?
 • Jag vet inte alls vad jag vill bli. Hur ska jag tänka då?
 • Om jag väljer mellan två olika utbildningar/yrken som verkar lika intressanta – hur ska jag kunna bestämma mig?
 • Om jag vill läsa en viss utbildning och betygen inte räcker, vad kan jag göra då?
 • Var kan jag få reda på lite mer om framtiden och löner för olika yrken?
 • Om jag vill gå en kortare utbildning, vad skulle jag kunna välja då?
 • Hur kan man jämföra utbildningar så man vet vilken som är bäst?

Information till utställare

Är din organisation intresserad av att ställa ut på mässan, men fortfarande inte anmäld?

Hör av dig till jenny.lisiderius@norrkoping.se

Att medverka som utställare på utbildningsmässan är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat så anmäl dig redan idag.

Uppskattat antal besökare: 1500–2000.

Mässan är obligatorisk för gymnasieelever i årskurs 2 på Norrköpings kommunala gymnasieskolor och ett antal av de fristående gymnasieskolorna. Gymnasieeleverna har schemalagda tider för besök på mässan och öppet hus.

Mässan är frivillig för elever i årskurs 1 och 3 på gymnasiet.
Mässan vänder sig även till studerande på Komvux i Norrköping och är öppen för allmänheten.

Campus Norrköping, Bredgatan 46, med ingång mittemot huvudbyggnadens entré.

Adress/godsavdelning för leverans av material är:

Post och gods Täppan Liu
Sandgatan 31
601 74 Norrköping

Vid ankomst går ni till angiven adress. Vid behov att lotsas rätt, ring telefonnummer 073-020 23 99 (Jenny Lisiderius).

Mässan är öppen för besökare mellan kl. 12.30 och kl. 16.00.

Som utställare är du välkommen från kl. 10.00 och du förväntas börja plocka ihop efter kl 16.00 då besökarna har olika slottider för att starta sitt besök på mässan.

Kl.12.30 ska du vara installerad och klar, på plats att ta emot besökare vid ditt mässbord.

Du som utställare står för egen lunch och fika. Ta gärna med egen vattenflaska för påfyllning av vatten.

Det finns två livsmedelsbutiker inom tre minuters gångavstånd, en pressbyrå och några trevliga lunchrestauranger. Allt längs Kungsgatan, i nära anslutning till mässans lokaler.

In- och avlastning sker via Godsmottagningen, Sandgatan 31. Därefter behöver du parkera. Samtliga parkeringsplatser är betalparkering.

Närliggande parkeringshus är Spetsen (Bredgatan 30) samt Vårdtornet (Garvaregatan 4)

Lokalen ligger inom 10-15 minuters gångavstånd från Norrköpings resecentrum

Du som utställare har tillgång till ett lågt bokbord alternativt ett ståbord. Bokbordens storlek är 130x75 cm. Du är välkommen att ta med egen monterinredning.

Du ansvarar själv för montering av monter.

Ta med skarvsladd vid behov av el.

Tillgång till wifi ges på plats genom inlogg till Liu-guest. Instruktion ges på mässkartan.

Har ni andra önskemål om placering, behov av el mm hör gärna av er till jenny.lisiderius@norrkoping.se dock senast 240215.

LiU:s informations monter vid entrén till Täppan, bemannas av studenter från mässgruppen vilka välkomnar både utställare och besökare och lotsar rätt när ni anländer.

Er monterplats kommer att vara märkt med ert organisationsnamn.

En mässkarta kommer att tillhandahållas inför mässan.

 • Att bidra till att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses
 • Ökade övergångstal till högskola och universitet
 • Höjd utbildningsnivå hos Norrköpings kommuns invånare

Samordnare av utbildningsmässan är Jenny Lisiderius, jenny.lisiderius@norrkoping.se

Utbildningsmässan planeras och genomförs av utbildningskontoret i Norrköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet, Campus Norrköping. Ansvarig koordinator från Linköpings universitet är Johan Jäger.

Mässgruppen består av representanter från Norrköpings gymnasieskolor, vuxenutbildningen och utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Tillsammans gör vi skillnad! Varmt välkommen!

Kontakt
Jenny Lisiderius
Praosamordnare