Dagverksamhet

Kommunen erbjuder dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller fysiska funktionsnedsättningar.

Ansök om dagverksamhet

Aktiviteter

På dagverksamheten får du vara med på olika aktiviteter, allt efter intresse och förmåga. Det kan till exempel vara att baka, gå på promenader eller göra lättare gympa. Syftet är att du ska öva på det du redan kan och hålla igång kroppen och minnet. På så sätt kan du förhoppningsvis bo kvar hemma längre.

Kostnader

Lunch och kaffe serveras till självkostnadspris. I övrigt är verksamheten kostnadsfri.

Uppgifter om våra dagverksamheter:

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Öppettider:

Måndag-fredag 09.00-15.00 (stängt lördagar, söndagar och helgdagar)

Telefon:

Dagverksamhet 011-15 17 90

Enhetschef 011-15 33 63

Adress:

Bråddgatan 31, Norrköping

E-post:

dagverksamhet.braddgatan31@norrkoping.se

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Telefon:

Dagverksamheten: 011-15 75 90, 0722-54 06 90

Verksamhetschef: 0733-70 31 27

Biträdande verksamhetschef: 0733-70 31 26

Adress:

Klingsbergsgatan 34, 603 54 Norrköping

E-post:

klingsbergsgatan.dagverksamheten@ansvarochomsorg.se

Dagverksamhet för personer över 65 år med demenssjukdom.

Öppettider:

Måndag-fredag 09.00-15.00, stängt helgdagar

Telefon:

Dagverksamhet 011-15 25 45

Enhetschef 011-15 39 96

Adress:

Norralundsgatan 7, 602 46 Norrköping

E-post:

dagverksamhet.riks-city@norrkoping.se

Dagverksamhet för personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Öppettider:

Måndag- fredag 09.00-15.30

Telefon:

Dagverksamhet 011-15 50 89

Enhetschef: 011-15 50 80

Adress:

S:t Persgatan 134, 602 30 Norrköping

E-post:

dagverksamhet.stpersgatan134@norrkoping.se

Dagverksamhet för personer över 65 år med demenssjukdom.

Öppettider:

Måndag- torsdag 08.30-15.30, fredag 10.00-15.30

Telefon:

Dagverksamhet 011-15 79 58

Enhetschef 011-15 33 63

Adress:

Valhallavägen 1, 618 30 Kolmården

E-post:

dagverksamhet.valhallavagen1@norrkoping.se

Över 65 år med demenssjukdom

Vrinnevigatan 25 dagverksamhet Annagården för personer över 65 år med demenssjukdom.

Adress:

Vrinnevigatan 25, 603 58 Norrköping

Öppettider:

Måndag- fredag 09.00-15.00

Telefon:

011-15 21 09, 076-760 30 34

Enhetschef: 011-15 33 63 

E-post:

dagverksamhet.annagarden@norrkoping.se

Informationsblad Annagården Pdf, 252.2 kB.


Under 65 år med demenssjukdom

Vrinnevigatan 25 dagverksamhet Klubb 25:an för personer under 65 år med demenssjukdom.

Adress:

Vrinnevigatan 25, 603 58 Norrköping

Öppettider:

Måndag- fredag 09.00-15.00

Telefon:

011-15 25 36, 073-078 20 10

Enhetschef: 011-15 33 63

E-post:

dagverksamhet.25@norrkoping.se

Informationsblad Klubb 25:an Pdf, 135.6 kB.

Dagverksamhet för personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Öppettider:

09:00-15:00

Telefon:

Dagverksamhet 072-581 28 12

Enhetschef 011-15 50 80

Adress:

Värmlandsgatan 16, 602 18 Norrköping

E-post:

dv.varmlandsgatan16@norrkoping.se