Barnets röst

Hur ska barn komma till tals i socialtjänstens utredningar? I Norrköping används en metod som kallas Norrköpingsmodellen.

Boken Barnets röst beskriver metoden, men framför allt resan mellan att tro sig veta till att bättre förstå hur man bäst kan intervjua barn för att synliggöra deras röster i socialtjänstens utredningar om barns livsvillkor eller vilja.

Barn ska inte längre bara skyddas, utan de ska också vara aktörer i frågor som rör deras egna liv. Det är innebörden av såväl svensk lagstiftning och FN:s konvention om barns rättigheter. Det betyder att alla som har till uppgift att se till barnets bästa kan behöva ett förändrat förhållningssätt och nya arbetsmetoder för att uppfylla lagstiftarens intentioner.

I Norrköping fick sex socialsekreterare möjlighet att arbeta fram riktlinjer för hur barn ska komma till tals i socialtjänstens utredningar. De fick uppdraget i samband med en utbildning för ett tiotal år sedan som handlade om intervjuer med utsatta barn. Riktlinjerna som då arbetades fram sattes samman i en modell som fick det passande namnet Norrköpingsmodellen. Den presenterades första gången 2005 i boken Barnets vilja. Därefter har nya erfarenheter gjorts som presenteras i boken Barnets Röst med underrubriken Norrköpingsmodellen – för socialtjänstens utredande intervjuer med barn och unga.

Utbildningsdagar

Välkommen till tre utbildningsdagar i "Barnintervju enligt Norrköpingsmodellen" 8-9 februari och 19 april 2024. Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping.

Utbildningens innehåll:

 • Teoretisk genomgång av Norrköpingsmodellen och modellens tre utgångspunkter: barnen, lagstiftningen och forskningen.
 • Träning av frågetekniken genom rollspel under handledning.
 • Handledning av egna intervjuer med barn utifrån deltagarnas inlämnade samtalsreferat.

Läs mer information om utbildningen i inbjudan Word, 2.5 MB.

Dag 1 – torsdagen den 8 februari kl. 9.00-16.00

 • Fika med smörgås.
 • Teoretisk genomgång av modellen, lagstiftning och begrepp i barnkonventionen. Erfarenhetsutbyte och rollspel.
 • För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Dag 2 – fredagen den 9 februari kl. 9.00-16.00

 • Fortsatt teoretisk genomgång, erfarenhetsutbyte och rollspel.
 • Genomgång av uppgifter till dag 3.
 • För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Dag 3 – fredagen den 19 april kl. 9.00-16.00

 • Fika med smörgås.
 • Repetition av modellen. Handledning och erfarenhetsutbyte av deltagarnas egna intervjuer med barn.
 • För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Kursavgiften är 5 000 kr/person. Boken Barnets röst ingår. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till kollega. Anmäl dig senast 22 januari. Begränsat antal platser.