Barnets röst

Hur ska barn komma till tals i socialtjänstens utredningar? I Norrköping används en metod som kallas Norrköpingsmodellen. Boken Barnets röst beskriver metoden, men framför allt resan mellan att tro sig veta till att bättre förstå hur man bäst kan intervjua barn för att synliggöra deras röster i socialtjänstens utredningar om barns livsvillkor eller vilja.

Läs mer: Hur kom boken och metoden till?

Barn ska inte längre bara skyddas, utan de ska också vara aktörer i frågor som rör deras egna liv. Det är innebörden av såväl svensk lagstiftning och FN:s konvention om barns rättigheter. Det betyder att alla som har till uppgift att se till barnets bästa kan behöva ett förändrat förhållningssätt och nya arbetsmetoder för att uppfylla lagstiftarens intentioner.

I Norrköping fick sex socialsekreterare möjlighet att arbeta fram riktlinjer för hur barn ska komma till tals i socialtjänstens utredningar. De fick uppdraget i samband med en utbildning för ett tiotal år sedan som handlade om intervjuer med utsatta barn. Riktlinjerna som då arbetades fram sattes samman i en modell som fick det passande namnet Norrköpingsmodellen. Den presenterades första gången 2005 i boken Barnets vilja. Därefter har nya erfarenheter gjorts som presenteras i boken Barnets Röst med underrubriken Norrköpingsmodellen – för socialtjänstens utredande intervjuer med barn och unga.

Utbildning den 29-30 september samt den 18 november 2022

Socialkontoret i Norrköping utbildar alla barn- och ungdomsutredare i kommunen. Under hösten 2022 erbjuder socialkontoret kommuner som är intresserade av utbildningen.

 • Arbetar du som utredare av barn och ungdomar?
 • Vill du lära dig mer om att intervjua barn?
 • Vill du få ett tydligare barnperspektiv i dina utredningar?

Vi vänder oss till dig som vill utveckla dina kunskaper i att intervjua barn. Utbildningen ges i Norrköping, omfattar tre heldagar och innehåller:

 • Teoretisk genomgång av modellens utgångspunkter
 • Träning av frågeteknik genom rollspel och spegling
 • Handledning av barnintervjuer

Anmäl dig här senast 15 juni 2022

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan. Avgiften för att delta är 5 000 kr. Begränsat antal platser.

Program för utbildningen
 • Datum: den 29 och 30 september samt den 18 november
 • Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping.

Dag 1 – torsdagen den 29 september

9.00-16.00 Fika med smörgås

Teoretisk genomgång av modellen, lagstiftning och begrepp i barnkonventionen. Erfarenhetsutbyte och rollspel

För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Dag 2 – fredagen den 30 september

9:00-16:00 Fortsatt teoretisk genomgång, erfarenhetsutbyte och rollspel

Genomgång av uppgifter till dag 3

För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Dag 3 – fredagen den 18 november

9.00-16.00 Fika med smörgås

Repetition av modellen. Handledning och erfarenhetsutbyte av deltagarnas egna intervjuer med barn

För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Det kan vara så att vi slutar kl. 16 dag tre, besked om tid ges under dag två.

Utbildningen leds av kursansvariga som:

 • är yrkesverksamma socialsekreterare
 • har utvecklat Norrköpingsmodellen för barnintervju i praktiskt arbete inom socialtjänsten
 • har utbildat kollegor i Norrköping och i andra kommuner och myndigheter
 • har medverkat som föreläsare på konferenser och i undervisningen på högskolan för pedagoger och socialarbetare.

Frågor och funderingar

Om praktiska frågor: socialkontoret@norrkoping.se

Om kursinnehåll:

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00