Barnets röst

Hur ska barn komma till tals i socialtjänstens utredningar? I Norrköping används en metod som kallas Norrköpingsmodellen. Boken Barnets röst beskriver metoden, men framför allt resan mellan att tro sig veta till att bättre förstå hur man bäst kan intervjua barn för att synliggöra deras röster i socialtjänstens utredningar om barns livsvillkor eller vilja.

Boken kan beställas genom länken nedan.

Läs mer: Hur kom boken och metoden till?

Barn ska inte längre bara skyddas, utan de ska också vara aktörer i frågor som rör deras egna liv. Det är innebörden av såväl svensk lagstiftning och FN:s konvention om barns rättigheter. Det betyder att alla som har till uppgift att se till barnets bästa kan behöva ett förändrat förhållningssätt och nya arbetsmetoder för att uppfylla lagstiftarens intentioner.

I Norrköping fick sex socialsekreterare möjlighet att arbeta fram riktlinjer för hur barn ska komma till tals i socialtjänstens utredningar. De fick uppdraget i samband med en utbildning för ett tiotal år sedan som handlade om intervjuer med utsatta barn. Riktlinjerna som då arbetades fram sattes samman i en modell som fick det passande namnet Norrköpingsmodellen. Den presenterades första gången 2005 i boken Barnets vilja. Därefter har nya erfarenheter gjorts som presenteras i boken Barnets Röst med underrubriken Norrköpingsmodellen – för socialtjänstens utredande intervjuer med barn och unga.

Utbildning

Socialkontoret i Norrköping utbildar alla barn- och ungdomsutredare i kommunen. Vi erbjuder även andra kommuner utbildning i barnsamtal enligt Norrköpingsmodellen.

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med utredningar av barn och ungdomar, som vill lära sig mer om att samtala med barn och/eller som vill få ett tydligare barnperspektiv i sina utredningar.

Utbildningen ges i första hand i Norrköping, omfattar tre heldagar och innehåller:

  • Teoretisk genomgång av modellens utgångspunkter
  • Träning av frågeteknik genom rollspel och spegling
  • Handledning av barnsamtal

Utbildning erbjuds andra kommuner cirka en gång per år och har ett begränsat antal platser.

På grund av rådande omständigheter följer vi myndigheters rekommendationer för att minska smittspridning. Vi kommer därför inte att erbjuda utbildningen i barnsamtal till andra kommuner i nuläget. Vi återkommer med nya utbildningsdatum i ny inbjudan. Vid frågor kontakta Johanna Wennerth.

Nästa utbildningstillfälle är den 17-18 september samt den 13 november 2020.

Läs mer om utbildningenPDF (pdf, 2.7 MB)

Anmäl dig här

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00