Separation, skilsmässa eller relationsproblem

Vid en separation eller skilsmässa hamnar föräldrar ofta i kris och kan behöva hjälp att kommunicera eller att se barnets perspektiv och behov.

Prata med någon

Förändringar i familjen och vardagen kan göra att barnen känner sig ledsna, oroliga eller arga. Som förälder kan du känna osäkerhet kring hur du kan stötta ditt barn på bästa sätt. Ibland kan det kännas svårt att räcka till om du själv befinner sig i kris. Då kan det underlätta att få stöd av någon.

Stöd och hjälp för par med relationsproblem

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp till sambos, gifta, särbos eller separerade med relationsproblem.

Läs mer om familjerådgivning

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De erbjuder exempelvis rådgivande samtal, samarbetssamtal och samverkansteam.

Läs mer om familjerätten

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är en gratis utbildning som erbjuds till föräldrar som har svårt att komma överens kring barns vårdnad, boende och umgänge efter skilsmässa eller separation.

Under utbildningen träffar du föräldrar i liknande situation, får möjlighet att diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation och hur konflikter mellan föräldrar påverkar barn.

Vid tre tillfällen skapas utrymme för dig att diskutera vad du kan göra för att underlätta för ditt barn i den konflikt ni som föräldrar befinner er i. Samtalen förs i grupp och handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteorin, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

I utbildningen kan du som förälder få hjälp med att synliggöra ditt barns behov och situation genom att ställa dig frågan: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Syftet med utbildningen är att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge.

Utbildningen utgår från:

  • Ett barnperspektiv
  • Barnets rättigheter
  • Kunskap
  • Egna reflektioner
  • Tips

Tanken är att man som par kan gå kursen samtidigt, därför rullar två kurser parallellt. Man går aldrig kursen tillsammans som par.

Mer information och anmälan

Björn Hultén, 073-020 23 02
bjorn.hulten@norrkoping.se

Berit Hultström, 072-598 66 84
berit.hultstrom@norrkoping.se

Kontakt
Familjerådgivningen

Olai Kyrkogata 50
602 33 Norrköping

Telefontider:
Vardagar kl 11.00-12.00

Övrig info:
Vi har av sekretesskäl valt att avstå från kontakt via e-post.