God man

Översikt - Steg 7 av 9

7. Vem kan bli god man?

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag. I lagen står att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Kunskaper om det svenska samhället är en förutsättning för att kunna bevaka den hjälpbehövandes intressen.

Överförmyndarenheten gör en lämplighetsbedömning av alla som vill bli god man. För att godkännas som god man får du inte finnas med i belastningsregistret och heller inte ha betalningsanmärkningar. Kontroll sker även hos de sociala myndigheterna. Överförmyndarenheten genomför dessa kontroller på samtliga nya gode män och kontrollerna sker därefter årligen. Referenser från två personer ska också lämnas.

Anhöriga gode män

Som anhörig kan man vara god man för en släkting. En anhörig god man måste självklart uppfylla de grundläggande lämplighetskraven som beskrivs ovan.

Om den enskilde själv önskar en viss person som god man görs alltid en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall. Om det framkommer att det finns osämja eller tvister bland anhöriga kan överförmyndarenheten bedöma att den anhörige inte är lämplig som god man. Det är heller inte lämpligt att samma person som är personlig assistent utses till god man.

I de fall som den enskilde förstår vad saken gäller krävs också alltid ett skriftligt samtycke från honom eller henne till att just den föreslagna personen utses som god man.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00