God man

Översikt - Steg 8 av 9

8. Byte av god man

En god man kan begära sig entledigad från sitt uppdrag. Den gode mannen kvarstår dock som god man tills det att överförmyndarenheten har hittat en ny god man och fattat beslut om byte. Begäran om entledigande ska göras skriftligen till överförmyndarenheten genom vår blankett.

Den som har god man kan själv ansöka om att få byta god man. Detta görs skriftligen till överförmyndarenheten. Överförmyndarenheten kontaktar den gode mannen som får bemöta önskemålet och överförmyndarenheten bedömer därefter om ett byte är lämpligt.

Då en god man begär sig entledigad eller om en huvudman själv ansöker om att få byta god man är det viktigt att man förklarar varför begäran sker.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00