Bli god man

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska med att få vardagen att fungera. Demens, funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom kan vara orsaker till att livet blir extra utmanande. Då kan det behövas en god man som hjälper till med till exempel att betala räkningar, söka bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

Som god man får du en skön känsla av att göra något värdefullt för någon annan.

Många tror att det är svårt och tidskrävande, och de mer utmanande uppdragen kan förstås vara det. Vi utgår från vad du kan och vad du vill göra. För att du ska få en bra start börjar vi med en utbildning, och sedan har du en erfaren mentor som stöttar dig. Norrköping är fullt av goda människor, men det behövs fler gode män!