Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Bli stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Oftast är barnet där är ett par dygn i månaden, exempelvis under helger.

Intresseanmälan för att bli stödfamilj

Genom stödfamiljen får barnets familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte samt träning i sociala situationer och relationer med andra.

Barn och unga som behöver stödfamilj är mellan 5 och 21 år. Oftast är man stödfamilj åt ett barn eller ungdom i flera år.

Vem kan bli stödfamilj?

För att bli stödfamilj måste alla i familjen vara överens om att bli det. Det ska vara en trygg och stabil familj. Du kan också vara ensamstående, eller bo utan barn. Olika familjer behövs, eftersom barnen är olika.

Innan ni kan bli stödfamilj görs en utredning genom intervju, hembesök och referenser. Vi kommer med ert medgivande även begära utdrag från socialtjänstens register i de kommuner du bott i samt från polisens misstanke- och belastningsregister. Det är önskvärt om uppdraget som stödfamilj pågår under flera år, så att barnet och föräldrarna får kontinuitet.

Ersättning och arvode

Som stödfamilj har du rätt till ersättning. Stödfamiljen får ett arvode och en omkostnadsersättning baserat på hur många dygn man har barnet hos sig. Stödfamiljerna erbjuds stöd och utveckling i sitt uppdrag och möjlighet att träffa andra med liknande uppdrag.

Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2022 | SKR

Ersättning, rekommendationer | SKR

Mer information

Mer information om vad arbetet som stödfamilj innebär hittar du i vår folder Stödfamilj – den extra familjen Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Vård- och omsorgskontoret
Stödfamiljskoordinator