Om Psykisk Hälsa 2023

Nu är Om Psykisk Hälsa 2023 slut. Stort tack till alla föreläsare och besökare som kom!

Utvärdering

Vad tyckte du om evenemanget?

Svara på en kort enkät

Illustration för temaveckan Psykisk hälsa 2023
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information hos 1177

Alla mår dåligt någon gång i livet. På 1177.se kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Där finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

Psykisk hälsa, 1177.se