Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Om Psykisk Hälsa

Stärkande föreläsningar och samtal, 14-18 november 2022.

Årets tema: Att hitta styrkan

Årets tema handlar om att du som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, är anhörig eller arbetar med psykisk hälsa ska kunna hantera dina utmaningar och hitta det som ger dig styrka i livet.

Program

Broschyr med program Pdf, 1.2 MB.

Allt i programmet är helt gratis!

Måndag 14 november

Föreläsning: Pelle Sandstrak
 • Plats: Biosalongen, Folkets Hus, Storgatan 58, Valdemarsvik
 • Tid: 13.00-16.00

Länk till digital direktsändning

 

Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull

Pelle Sandstrak berättar och gestaltar med absurd humor och gravt allvar om de människor och kollegor som såg hans personlighet, som inkluderade honom i gemensamheten och inte bara såg honom som en diagnos. Detta gav både framgång och eftertanke om vad som är normalt – hur bemöta det ovanliga, vem är vanlig, vem tror sig vara normal?

Öppet hus: Mårdvägens dagverksamhet
 • Plats: Mårdvägen 4, Finspång
 • Tid: 13.30-15.30

Mårdvägens dagverksamhet har sin verksamhet i lokaler på Hårstorpsområdet med tillgång till hobbyrum, datorrum, gympasal, kök och sällskapsrum. Närhet finns till promenadvägar och till naturen. Målet för verksamheten är att bryta isolering och ge en social gemenskap.

Vi utför olika arbetsuppgifter och aktiviteter som till exempel trädgårdsarbete och städning, matlagning och bakning, gympa samt datortid. För att delta i verksamheten ska personen ha beslut om dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Välkommen på öppet hus hos oss, vi bjuder på fika!

Föreställning: Sprickor, Teater Satelliten
 • Plats: Värmekyrkan, Norrköping
 • Tid: 19.00

Sprickor är en scenisk musikalkonsert om att våga möta sig själv. I denna performance får du möta människor med erfarenhet av smärta, både som drabbad eller närstående.

”I varje liv, finner du sprickor du inte vill se
Men det är också där, ljuset hittar in
För att tina det frusna och väcka till liv”

Teater Satelliten är inkluderad teaterensemble som består av musikalartister och orkester med och utan diagnos. Alla står på scenen på samma villkor. Vi arbetar med normbrytande egenskriven musikalproduktion som väcker opinion inom psykisk hälsa.

Föreställningen är gratis, men swisha gärna ett bidrag till Teatern Satellitens ideella förening! Swish-nummer 123 366 68 15, skriv “privat bidrag”.

Kulturrådet stödjer uppsättningen genom ett återstartsbidrag för kulturen.

Tisdag 15 november

Folksamsalen, Arbetets museum, Norrköping

13.00 Inledning

Arrangörerna bakom Om Psykisk Hälsa gör en kort inledning.

13.30-14.15 Samtal på ungdomars villkor

Richard Govik, leg. psykolog, och Robert Wallin, kurator och leg. psykoterapeut från Ungdomshälsan i Norrköping berättar om samtal på ungdomars villkor.

14.30-15.30 Stödorganisationen Storasyster om sexuellt våld
Storasyster är Sveriges största stödorganisation för den som har blivit eller blir utsatt för sexuellt våld. Julia Engström, anhörigsamordnare och kurator, pratar om vad som menas med sexuellt våld, vanliga reaktioner under och efter övergrepp, konsekvenser av våld samt hur vi kan bemöta unga personer som har blivit eller blir utsatta för sexuellt våld.
16.00-17.15 Så förebygger vi psykisk ohälsa bland unga

Atilla Yoldas är en prisad och uppmärksammad journalist, aktivist och bloggare. Hans hjärtefrågor är antirasism, jämställdhet, demokrati och att motverka destruktiva machonormer.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat. I den här föreläsningen får du höra mer om hur våra barn och unga mår i dag och ta del av lärorik kunskap om hur vi kan förebygga den!

Föreläsningen bygger på Atillas personliga erfarenheter och med hjälp av forskning och undersökningar ger han konkreta råd och tips.

Onsdag 16 november

Folksamsalen, Arbetets museum, Norrköping

10.30-11.00 Prehospital akutpsykiatri (PAP) - vad är det?

Medarbetare från psykiatriska kliniken i Norrköping berättar om den nystartade verksamheten i samverkan med SOS alarm – 112 larm och ambulans.

11.15-12.00 Hur mår din ekonomi?

- Inställt på grund av sjukdom -

Det kan hända att du någon gång i livet får problem med att betala dina räkningar. Lider en person av psykisk ohälsa av olika slag är det inte ovanligt att även den ekonomiska hälsan påverkas och personen blir fast i en negativ spiral. Att våga prata om sin ekonomi och söka hjälp är viktigt för helheten.

Sök stöd i tid innan problemen blir större och du hamnar i en ekonomisk situation som blir svår att hantera. Att vara i ekonomiska svårigheter leder ofta till skuld- och skamkänslor och då är det viktigt att våga prata om sin ekonomi.

Norrköping kommuns budget- och skuldrådgivare berättar om sitt arbete och upplevelser av mötet med personer i ekonomisk kris. Presentationen riktar sig till dig som arbetar med personer med psykisk ohälsa, men även till dig som har problem med din privatekonomi.


13.00-14.15 Att leva med psykos – mina erfarenheter inom psykiatrin

Följ med på en resa mot inre klarhet och ta del av livsavgörande erfarenheter, en djupgående läkningsprocess. Johan Lagerbäck berättar öppenhjärtigt om sitt liv med schizoaffektiv sjukdom. Han beskriver utifrån egna erfarenheter bland annat olika psykiatriska symtom, som exempel mani, depression och psykotiska vanföreställningar. Samtidigt berörs hanteringen av sjukdomsåterfall och medicinsk behandling.

Föreläsningens fokus ligger på återhämtning och inre läkning. Psykosupplevelsen kan betraktas som en väg att lösa omedvetna konflikter och slutligen hitta till sig själv.

14.30-15.15 Öppna kort - för samtal om livet

Ida Hallgren pratar om begreppet ’existentiell hälsa’ och presenterar Öppna kort som en modell för existentiella samtal.

Öppna kort är en samtalskortlek och en metod för att stimulera reflektion och samtal kring viktiga existentiella teman som liv - död, tillhörighet - ensamhet, och lycka - lidande med mera.

Ida Hallgren är filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi.

15.30-16.30 Mina barn är mina bästa läromästare

Linda Bredahl jobbar med bland annat medlemsrådgivning och påverkansarbete på Autism och Aspergerföreningen Östergötland. Hon är också mamma till fyra barn som har autism och andra diagnoser.

I sin föreläsning berättar hon om ett annorlunda föräldraskap och om familjens upplevelser – hur tufft det är när stöd uteblir eller inte fungerar och om hur underbart det är när det fungerar kring barnen. Hon berättar också om vad autism är, hur det påverkar livet och hon berättar om hur ett nytt tänk kring barnen fick vardagen att fungera bättre.

”Att vara mamma till mina barn är en resa och en förmån jag aldrig skulle vilja vara utan – mina barn är mina bästa läromästare i livet.”


Torsdag 17 november

Folksamsalen, Arbetets museum, Norrköping

13.00-13.45 Hälsoprojektet – för och av äldre

Christina Allaskog och Mattias Persson är projektledare respektive projektsamordnare för det Arvsfondsfinansierade Hälsoprojektet – för och av äldre som bedrivs av Riksföreningen Äldres Hälsa.

Projektet syftar till att lyfta frågor kring ofrivillig ensamhet hos äldre och att ta fram verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet. I projektet har fyra skriftliga material tagits fram samt en studiecirkel med utgångspunkt från ett av de skriftliga materialen.

Christina är utbildad socionom, och både Christina och Mattias har lång erfarenhet av olika omsorgsyrken och brinner för frågor som rör äldre.

14.00-15.00 Patologisk samlande - svårt att hantera, men hjälp finns!

Patologiskt samlande är att oorganiserat fylla sin bostad eller andra utrymmen med vardagsföremål, som också kallas hoarding eller tvångsmässigt samlande. Föremålen kan tyckas sakna värde och lätt kunna avyttras, men samlaren kan inte göra sig av med något och saknar ofta sjukdomsinsikt.

Gunilla Ekholm, vice ordförande i OCD-förbundet, berättar mer om det patologiska samlandet som kan leda till lidande, social isolering, familjekonflikter, vräkning eller skadeståndskrav. Personer med patologiskt samlande undviker ofta, på grund av en känsla av skam eller förlägenhet, att låta andra komma in i hemmet. Kunskapen om patologiskt samlande och om hur det kan behandlas har ökat väsentligt under senare år.


15.15-16.00 Kraftsamling för psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är en del av Sveriges Kommuner och Regioner som sedan 15 år verkar för en bättre psykisk hälsa i alla åldrar. Följ med på en exposé över en mängd olika utvecklingsprojekt allt ifrån Psykiatrin i Siffror till Meningsfull heldygnsvård, Första linjen för barn och unga och den senaste satsningen Kraftsamling för psykisk hälsa.

Anna Östbom är utredare/handläggare och verksam på Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner.

16.15-17.00 Panelsamtal

Om Psykisk Hälsa har arrangerats varje år sedan 1998, men kallades för Psykiatriska veckan fram till år 2018. Det har gått 25 år sedan första tillfället, vad har hänt sedan dess? Kom och lyssna på panelen som får resonera kring frågan.

Moderator: Alexandra Hjelm. Deltagare: Anna Östbom (Sveriges kommuner och regioner), Jörgen Bergström (utvecklingsledare Region Östergötland), Johanna Bergman (Norrköpings kommun), Inger Händestam och Maja Engström (NSPH Östergötland). Fler deltagare kan tillkomma.

17.00 Avslutning

Arrangörerna bakom Om Psykisk Hälsa gör en kort avslutning.

Författarbesök: Norrköpings stadsbibliotek

En livräddande diagnos

Efter år av mörker och vanmakt fann Lina Liman till slut förklaringen till sina svårigheter: autism. Hon hade då tillbringat större delen av sitt vuxenliv inom psykiatrin, mött nästan hundra läkare, ordinerats starka mediciner och elbehandlingar och i långa perioder varit inlagd för tvångsvård. Ingen förstod varför hon mådde så dåligt. Autismdiagnosen blev en livsavgörande vändpunkt.

Med avstamp i sina personliga erfarenheter belyser Lina varför det är så viktigt att bredda bilden av autism och fördjupa förståelsen för neuropsykiatriska diagnoser, inte minst hos flickor och kvinnor.

Fredag 18 november

Föreläsning: Anne Lundin
 • Plats: Biosalongen, Folkets Hus, Storgatan 58, Valdemarsvik
 • Tid: 9.00-12.00

Länk till digital direktsändning

 

Psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anne Lundin pratar om att personer med neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan ha ytterligare funktionsnedsättning, även om de bara har en diagnos.

Hon tar också upp psykisk ohälsa som kan komma från odiagnosticerad ADHD eller autism, en depression eller ångest som då ofta grundar sig i bristen på förståelse från omgivningen för det kognitivt annorlunda sättet att fungera.

Hon pratar också om kognitiva funktioner och vad man kan tänka på i mötet med personer som fungerar annorlunda.

Öppet hus: Mötesplats Asken
 • Plats: S:t Persgatan 137, Norrköping
 • Tid: 10.00-15.00

Mötesplats Asken är en träffpunkt för vuxna personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa. Välkomna att titta runt i våra lokaler och se exempel på ett par av de aktiviteter vi erbjuder!

Öppet hus: Anhörig- och kunskapscenter
 • Plats: Drottninggatan 32, Norrköping
 • Tid: 13.00-15.00

Vi berättar om vår verksamhet på anhörig- och kunskapscenter, vilket stöd vi kan ge till anhöriga som har närstående med psykisk ohälsa samt hur vi arbetar för att främja anhörigas psykiska hälsa. Välkommen!

Hela veckan

Bokbord på biblioteken
 • Finspångs huvudbibliotek, Bergslagsvägen 9
 • Norrköpings stadsbibliotek, Södra Promenaden 105
 • Söderköpings stadsbibliotek Stinsen, Margaretagatan 19
 • Valdemarsviks bibliotek, Garvaregatan 3

Öppettider och annan information hittar du på gotabiblioteken.se

Vi firar 25 år!

För 25 år sedan arrangerades den första ”Psykiatriska veckan”, som 2018 ändrade namn till ”Om Psykisk Hälsa”. Mycket har hänt sedan dess, men det är fortfarande viktigt att vi uppmärksammar psykisk hälsa. Dessa temadagar med föreläsningar och samtal sätter ämnet i fokus, med syftet att bredda kunskap och kännedom om psykisk hälsa.