Om Psykisk Hälsa

Om Psykisk Hälsa är temadagar med föreläsningar och samtal som sätter psykisk hälsa i fokus. Syftet är att bredda kunskap och kännedom om psykisk hälsa.

Om Psykisk Hälsa har arrangerats varje år sedan 1998, men kallades för Psykiatriska veckan fram till år 2018.

Nästa evenemang äger rum under vecka 46, 2022. Den här sidan kommer att uppdateras med mer information.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping